Har du klagomål eller vill lämna synpunkt på stöd, vård och omsorg?

Du kan även lämna klagomål i annans ärende om hemtjänst, hälso- och sjukvård (hemsjukvård), funktionsstöd och särskilt boende.

Dina klagomål och synpunkter är värdefulla för oss
De ger oss möjlighet att ta itu med problem eller missförstånd, att föra en dialog, ställa till rätta och se vad vi kan lära.

Du kan enkelt rapportera ett klagomål eller synpunkt via en e-tjänst. Du kommer till tjänsten genom att klicka på länken nedan. Rapporten kommer direkt in i Härnösands kommuns avvikelsehanteringssystem Lifecare, där den tas emot och utreds av berörd chef.

Vill du skicka ditt klagomål eller synpunkt via brev eller mail, kan du skriva det på ett eget papper, eller använda blanketten nedan, och sedan skicka till kommunen. Adresser hittar du längst ner på blanketten.

Du väljer om du vill ha återkoppling, och i så fall hur – via telefon, post eller e-mail. Vill du vara anonym sätter du ett X i namnrutan, men då kan du inte få någon återkoppling på vidtagna åtgärder.