Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kungörelse kommunfullmäktige 2023-03-27
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJeanette George
  DokumentKungörelse kommunfullmäktige 2023-03-27.pdf Pdf, 88.7 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kungörelse - ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenVictoria Hesselius
  DokumentAnnons_husbilsplatser.pdf Pdf, 67.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov har kommit in för de sex ställplatserna för husbilar på Torsvik. Fastigheten heter Torsvik 1 och förlängningen är sökt för ytterligare fem år. Om du är berörd sakägare, till exempel bor i närheten, kan du lämna synpunkter innan beslutet fattas.

  Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Servicecenter, Sambiblioteket plan 1, eller kan begäras ut hos bygglovsavdelningen.

  Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar.

  Frågor besvaras av bygglovsavdelningen, 0611-34 81 76 eller bygglovladan@harnosand.se

  Synpunkter kan lämnas senast den 8 april 2023 till:
  bygglovladan@harnosand.se

  eller

  Härnösands kommun
  Samhällsförvaltningen
  Plan- och byggavdelningen
  871 80 HÄRNÖSAND

 3. Kommunfullmäktige 2023-02-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktige 2023-02-27.pdf Pdf, 512.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Protokoll samhällsnämnden 2023-02-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareErika Engblom
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2023-02-23.pdf Pdf, 416 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors 2023-02-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndaren
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarenheten, Norra Kyrkogatan 3
  SekreterareSara Svanholm
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors 2023-02-24.pdf Pdf, 289.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämnden 2023-02-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer14-24
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2023-02-23.pdf Pdf, 330.7 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Socialnämndens enskilda 2023-02-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer28-34
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.