Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Granskning kring detaljplan Motorn 5 och del av Motorn 1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenLinda Johansson
  DokumentGranskning kring detaljplan Motorn 5 och del av Motorn 1.pdf Pdf, 514.2 kB. (pdf, 514.2 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämndens utskott 2022-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer92-112
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareAnnika Öman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunfullmäktige 2022-05-23
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJohanna Laine
  DokumentKungörelse kommunfullmäktige 2022-05-23.pdf Pdf, 220.6 kB. (pdf, 220.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Samhällsnämnd 2022-05-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2022-05-12.pdf Pdf, 714.7 kB. (pdf, 714.7 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsen 2022-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2022-05-03.pdf Pdf, 355.6 kB. (pdf, 355.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Arbetslivsnämnd 2022-04-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareLise-lott Mineur
  Nedladdningsbart protokollProtokoll arbetslivsnämnden 2022-04-21.pdf Pdf, 175.5 kB. (pdf, 175.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Socialnämnden 2022-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer31-44
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2022-04-28.pdf Pdf, 388.4 kB. (pdf, 388.4 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämndens enskilda 2022-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer10-15
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunfullmäktige 2022-04-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktige 2022-04-25.pdf Pdf, 408.1 kB. (pdf, 408.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Skolnämnd 2022-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämnd 2022-04-28.pdf Pdf, 257.4 kB. (pdf, 257.4 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Socialnämnden 2022-04-28 § 36 Omedelbar justering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer36
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2022-04-28 § 36 omedelbar justering.pdf Pdf, 399.8 kB. (pdf, 399.8 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Överförmyndarenhetens tider 2022
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndaren
  Förvaringsplats för handlingarnaÖverförmyndarenheten, Norra Kyrkogatan 3
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
  • Telefontid klockan 08.30 – 11.30 alla vardagar
  • Enheten tar endast emot bokade besök

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.