Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Underrättelse för detaljplan del av Saltvik 2 35
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenLinda Johansson
  DokumentUnderrättelse för detaljplan del av Saltvik 2 35.pdf Pdf, 934.1 kB. (pdf, 934.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Skolnämnden 2021-10-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämnd 2021-10-21.pdf Pdf, 216.6 kB. (pdf, 216.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Samhällsnämnden 2021-10-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareEmma Pettersson
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2021-10-21.pdf Pdf, 784.5 kB. (pdf, 784.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19.pdf Pdf, 263 kB. (pdf, 263 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Underrättelse för detaljplan del av Saltvik 2:35
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenLinda Johansson
  DokumentUnderrättelse för detaljplan del av Saltvik 2 35.pdf Pdf, 934.1 kB. (pdf, 934.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunfullmäktige 2021-10-25
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJeanette George
  DokumentKungörelse kommunfullmäktige 2021-10-25.pdf Pdf, 105 kB. (pdf, 105 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Beslut om planbesked Ytterfälle 1:45
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenLinda Johansson
  DokumentDelegationsbeslut - Beslut om planbesked Ytterfälle.pdf Pdf, 1 MB. (pdf, 1 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämndens utskott 2021-10-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer249-267
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Delegationsbeslut - Detaljplan för del av Motorn 1, beslut om samråd
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenLinda Johansson
  DokumentDelegationsbeslut - Detaljplan för del av Motorn 1, beslut om samråd.pdf Pdf, 466.7 kB. (pdf, 466.7 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunstyrelsen 2021-10-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2021-10-05.pdf Pdf, 1.3 MB. (pdf, 1.3 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, RCH915.pdf Pdf, 759.1 kB. (pdf, 759.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

 12. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, BGR789.pdf Pdf, 759.1 kB. (pdf, 759.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.