Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunfullmäktige 2023-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktige 2023-09-25.pdf Pdf, 345.7 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Protokoll samhällsnämnden 2023-09-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareErika Engblom
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2023-09-28.pdf Pdf, 302.4 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Beslut om betydande miljöpåverkan - Detaljplan för Hemsön, Nordanö 5:1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenHanna Krämmer
  DokumentUndersökning av betydande miljöpåverkan - 2023-09-27.pdf Pdf, 274.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts enligt miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

  Länsstyrelsen fick kommunens undersökning av betydande miljöpåverkan i ett undersökningssamråd den 2023-09-01 för möjligheten att yttra sig enligt 6 kap 6§ miljöbalken.

  Länsstyrelsen beslutade 2023-09-11 att de instämmer med kommunens bedömning om att planförslaget inte förväntas innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte behöver ta fram en strategisk miljöbedömning.

 4. Protokoll arbetslivsnämnden 2023-09-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareErika Engblom
  Nedladdningsbart protokollProtokoll arbetslivsnämnden 2023-09-26.pdf Pdf, 365.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Protokoll arbetslivsnämnden 2023-09-26 § 68 direktjustering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareErika Engblom
  Nedladdningsbart protokollProtokoll arbetslivsnämnden 2023-09-26 § 68 direktjustering.pdf Pdf, 282.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Beslut om planbesked, del av fastigheten Palmen 1
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareLinnea Korpi
  Nedladdningsbart protokollBeslut om planbesked, del av fastigheten Palmen 1.pdf Pdf, 240.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Undersökning av betydande miljöpåverkan
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenLinda Johansson
  DokumentUndersökning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 757.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

 8. Kommunstyrelsen 2023-09-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2023-09-19.pdf Pdf, 302.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Socialnämndens utskott 2023-09-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer179-211
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareAnnika Öman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunfullmäktige 2023-09-25
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJohanna Laine
  DokumentKungörelse kommunfullmäktige 2023-09-25.pdf Pdf, 229.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Delegationsbeslut - planbesked Gånsvik 1:28
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenHanna Krämmer
  DokumentDelegationsbeslut planbesked 2023-09-12.pdf Pdf, 632.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Syftet med ansökan är att ändra en del av detaljplanen för att möjliggöra för enklare stugor samt tält- och uppställningsplatser för husbilar och husvagnar.

  I kommunens översiktsplan är området utpekat som utvecklingsområde för natur och friluftsliv – camping med ställningstagandet att området ska utvecklas till en naturcamping med hänsyn till och samspel med naturmiljön.

  Den sökta åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.