Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunfullmäktige 2022-09-26 § 80
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktige 2022-09-26 § 80.pdf Pdf, 169.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämndens utskott 2022-09-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer174-203
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Delegationsbeslut om planbesked för Nickebostrand etapp 2
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenHanna Krämmer
  DokumentDelegationsbeslut om planbesked för Nickebostrand etapp 2.pdf Pdf, 282.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Samhällsnämnden 2022-09-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareErika Engblom
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2022-09-15.pdf Pdf, 539.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kungörelse kommunfullmäktige 2022-09-26
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJeanette George
  DokumentKungörelse kommunfullmäktige 2022-09-26.pdf Pdf, 37.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Onsdagsräkning 2022-09-14
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJeanette George
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Onsdagsräkningen äger rum den 14 september från
  kl. 10:00 i fullmäktigesalen, Rådhuset.
  Nybrogatan 8 Härnösand

 7. Kommunstyrelsen 2022-09-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2022-09-06.pdf Pdf, 317.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunstyrelsen 2022-09-06 § 135
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2022-09-06 § 135.pdf Pdf, 128.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kungörelse slutlig röstsammanräkning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaLänsstyrelsen Västernorrland, Nybrogatan 15
  Ansvarig för kungörelsenJeanette George
  DokumentKungörelse slutlig röstsammanräkning.pdf Pdf, 80.4 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Socialnämnden 2022-09-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer73-86
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2022-09-02.pdf Pdf, 341.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Överförmyndarenhetens tider 2022
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndaren
  Förvaringsplats för handlingarnaÖverförmyndarenheten, Norra Kyrkogatan 3
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
  • Telefontid klockan 08.30 – 11.30 alla vardagar
  • Enheten tar endast emot bokade besök

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.