Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kungörelse kommunfullmäktige 2024-04-22
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJeanette George
  DokumentKungörelse kommunfullmäktige 2024-04-22.pdf Pdf, 42.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kommunfullmäktiges presidieberedning 2024-04-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer47, 49-53
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktiges presidieberedning 2024-04-10.pdf Pdf, 73.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Tidsbegränsat bygglov beviljat - bodetablering Nybron
  • Delegationsbeslut
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  SekreterareFredrik Zetterberg
  Nedladdningsbart protokollSAM-2024-1170.Bygglov §33 normal tidsbegränsat.pdf Pdf, 109.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett tidsbegränsat bygglov har beviljats för bodetablering inför nya Nybron på fastigheten Fastlandet 2:66.

  Bygglovet gäller t.o.m. 2026-12-22. Bygglovet beviljades 2024-04-04.

  Kungörelse-id i Post- och Inrikes Tidningar är K245073/24.

 4. Kommunstyrelsen 2024-04-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2024-04-03.pdf Pdf, 317.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Socialnämnden 2024-03-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer21-37
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareAnnika Öman
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2024-03-27.pdf Pdf, 402.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunstyrelsen 2024-04-03 § 45
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Paragrafer45
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2024-04-03 § 45.pdf Pdf, 79.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för vattenverk på Smitingen
  • Grannehörande
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov har kommit in för en container med utrustning för
  dricksvatten vid Smitingens havsbad, fastigheten Gånsvik 1:28. Lovet är sökt till 2027-09-25.

  Anläggningen ska säkra vattentillförseln i området och de fritidshus som ligger i anslutning
  till området under den tid som bygget av en ny camping pågår.

  Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Servicecenter, Sambiblioteket plan 1 och här nedan.

  Handlingar

  Frågor besvaras av bygglovsavdelningen
  0611-34 81 71 eller bygglovladan@harnosand.se

  Synpunkter?
  Synpunkter kan lämnas senast den 17 april 2024 till: byggarenden@harnosand.se
  eller
  Härnösands kommun
  Samhällsförvaltningen
  Plan- och byggavdelningen
  871 80 Härnösand

 8. Kommunfullmäktige 2024-03-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktige 2024-03-25.pdf Pdf, 414.4 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Protokoll samhällsnämnden 2024-03-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareErika Engblom
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2024-03-27.pdf Pdf, 1.6 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Skolnämnd 2024-03-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämnd 2024-03-27.pdf Pdf, 261.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Protokoll arbetslivsnämnden 2024-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareErika Engblom
  Nedladdningsbart protokollProtokoll arbetslivsnämnden 2024-03-26.pdf Pdf, 363.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.