Bredband

Bredband

Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 Mbit/s vid årsskiftet 2022/2023. Tekniken ska vara modern, skalbar, framtidssäker och kunna fungera under mycket lång tid.

Händer som skriver på datorns tangentbord.

Härnösand satsar hårt på att utveckla tillgången till snabbt internet även ute på landsbygden. Här kan du läsa mer om vår policy och vårt program för fiberutbyggnad och du kan också

Har du frågor som du inte hittar svaren på, kontakta:

Henrik Olsson
Telefon: 0611-34 82 76
E-post: henrik.olsson@harnosand.se

Policy och program

Bredbandspolicyn med tillhörande program syftar till att klargöra både kommunens ambition och kommunens roll i den för framtiden viktiga bredbandsfrågan. Kommunens målsättning är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2021 ska minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv täckas in av bredband med hög överföringshastighet. Fyra år senare ska täckningen vara hundraprocentig.

Servanet - kommunens fiberbolag

Servanet ansluter och driftar vårt lokala fibernät. Med 99,95 procents driftsäkerhet erbjuds en hastighet upp till 1 000 Mbit/s till såväl privatpersoner som företag. Med fiber från Servanet får du tillgång till de vassaste alternativen inom internet, tv och smarta tjänster för ett uppkopplat samhälle.

Tillsammans ägs Servanet av kommunerna och/eller energibolagen i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge och Ragunda. Vårt mål är att kontinuerligt bygga ut fibernätet i kommunen och vill genom delägarskapet erbjuda så många medborgare och företag som möjligt tillgång till bra uppkoppling för framtiden! 

Servanets fibernät är ett öppet stadsnät och delägs, genom HEMAB, av Härnösands Kommun.

Varför Fiber?

Snabbt! Förberedd för hastigheter upp till 1 000 Mbit/s, vilket är snabbast på marknaden.

Valfrihet! Det öppna stadsnätet möjliggör ett stort utbud och konkurrenskraftiga priser. Välj bland lokala tjänsteleverantörer såväl som rikstäckande inom interner, tv, telefoni och smarta tjänster.

Säkert! Ett nedgrävt nät är mindre känslig för störningar vilket bl.a. bidrar till en driftsäkerhet på 99,95 %.

Smart och lokalt! Att installera fiber är en bra investering. Både för framtida tjänster och för din bostads värde. Dessutom går dina pengar tillbaka till delägarkommunerna!

Kan jag få fiber?

Servanets fibernät finns redan väl etablerat. På www.servanet.se/anslut Länk till annan webbplats. kan du söka bland adresser för att se om du, eller din framtida bostad är ansluten.

Intresserad av fiber och tjänsteutbudet? 

Kontakta Servanets kundcenter.
Telefon: 0200-120 035
E-post: info@servanet.se