Försäkringar

Barn, elever och andra verksamhetsgrupper i Härnösands kommuns verksamhetsområde är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Svedea är försäkringsgivare från och med den 1 augusti 2021.

Kontaktuppgifter
Svedea
Telefon: 0771 – 160 161
E-post: skadorforetag@svedea.se
Försäkringsbesked - Kollektiv olycksfallsförsäkring Pdf, 583.1 kB. (Pdf, 583.1 kB)