Integration i Härnösand

Vi är glada att just du har flyttat till Härnösand och hoppas att du kommer att trivas här!

Enheten Mottagning och integration arbetar för att du som medborgare ska känna dig inkluderad och välkommen i kommunen. Våra verksamheter erbjuder tolkförmedling, mottagning samt stöd och insatser till integration, för att du lättare ska komma in i svenska samhället. Vi samverkar med flera andra verksamheter och svarar gärna på dina frågor.

Mottagningen erbjuder drop-in för dig som vill ha hjälp med att t ex:

  • Fylla i en blankett/ansökan
  • Boka en tid
  • Hitta rätt myndighet
  • Få råd, stöd eller vägledning

Kontaktuppgifter

Öppettider Drop-in

Tisdagar kl 10.00-11.30 samt 13.00-15.30 (lunchstängt 12.00-13.00).
Torsdagar kl 10.00-11.30 samt 13.00-15.30 (lunchstängt 12.00-13.00)

Sanna Hellberg, integrationskonsulent
E-post: integrationsfragor@harnosand.se
Telefon: 070-210 58 91
Har hand om frågor och funderingar kring asylsökande, mötesplatser och volontärverksamhet, fritid och föreningar samt ansökan om bidrag.

Nissreen Ishak Khaie, integrationskonsulent
E-post: nissreen.khaie@harnosand.se
Telefon: 0611-34 83 37
Mobilnummer: 070-191 94 85
Har hand om mottagning.

Besöksadress
Arbetslivsförvaltningen
Johannesbergsgatan 3, plan 4
871 31 Härnösand

Ny i Härnösand

För frågor som rör kommunens verksamheter, vänd dig till servicecenter på Sambibliotekets entréplan, plan 1.

En första bostad

Kommunen erbjuder ett förstahandskontrakt på en bostad till dig om du är nyanländ flykting och blivit kommunplacerad av Migrationsverket i Härnösand. Den som frivilligt har valt att flytta till Härnösand ska själv ordna en bostad. Det gäller även alla som vill flytta till Härnösand för att återförenas med en familjemedlem.

Samhällsorientering

Du som är ny i Sverige kan gå en kurs i samhällsorientering. Kursen ger dig kunskap i hur det svenska samhället fungerar och ska hjälpa dig att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. På kursen har du möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Arbete och egen försörjning

Arbetsförmedlingen ansvarar för att hjälpa dig att komma in i samhälls- och arbetslivet. De gör en plan för hur du ska få ett arbete. Om du genomför planen får du pengar i två år.

Vårt mål är att du ska få ett arbete så fort som möjligt. För att kunna få det behöver du kunskaper i svenska språket och kontakt med arbetsmarknaden. Kommunen kan hjälpa dig att kombinera utbildning i svenska för invandrare med praktisk språkträning på arbetsplats. En sådan arbetsintroduktion utgår från din erfarenhet, dina kunskaper och behov av kompetens på företagen.

Mottagning

Till integrationsmottagningen kan du som är nyanländ till kommunen, antingen som kvotflykting eller som har anvisats via Migrationsverket, vända dig för att få information och hjälp. Även du som får hit din familj som vuxen eller ensamkommande barn kan få råd, tips och guide av mottagningen.

Asylsökande

Asylsökande är den som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl, gör en utredning och fattar beslut i ärendet.

Migrationsverket ansvarar för att den person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om personen inte väljer att ordna boende på egen hand. För barn är det dock kommunerna som ansvarar för barnens boende, vård och skola.

Läs mer information på Migrationsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Migrationsverkets mottagning för dig som ansökt om asyl

Här kan du få hjälp med frågor om exempelvis boende, dagersättning och LMA-kort under tiden du väntar på ett beslut. Kontoret hjälper även dig som inte har fått en godkänd ansökan och som ska åka tillbaka till ditt hemland.

Besöksadress: Sjögatan 17, 852 34 Sundsvall

Öppettider och tidsbokning till Migrationsverket Sundsvall hittar du här. Länk till annan webbplats.

Mötesplatser och volontärverksamhet

För dig som går i klass 7 och uppåt finns det olika slags mötesplatser för att träffa andra i samma ålder. Läs mer om mötesplatser för ungdomar här.

Även för dig i annan ålder som har svårt att ha ett aktivt liv eller har svårt att komma i kontakt med nya personer finns det mötesplatser. Läs mer om mötesplatser i kommunen här.

Ensamkommande barn

Är du under 18 år och har kommit till Sverige utan medföljande vårdnadshavare? Då räknas du som ett ensamkommande barn, och alla kommuner i Sverige är skyldiga att ta hand om och ansvara för din hälsa, utbildning, fritid och ditt boende.
Läs mer om ensamkommande barn här

Fritid och föreningar

Om du är en aktiv person, eller vill bli en aktiv person, så finns det många sport- och fritidsaktiviteter att välja på i kommunen. Det finns även mycket kultur i kommunen för dig som är intresserad av sådant, såsom teater, konsthallar och bibliotek.
Läs mer om utbudet här

Bidrag

Härnösands kommun är beviljad medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som knyts i huvudsak till nyanlända och asylsökande.

Föreningar och organisationer kan ansöka om ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • Underlätta etableringen i samhället
  • Skapa nätverk
  • Stödja språkinlärning
  • Ge socialt stöd till ensamkommande barn

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Besök även

Stöd till arbete