Kontaktuppgifter skolledning

Skolchef
Marie Blomberg
Telefon: 070-508 18 43
E-post: marie.blomberg@harnosand.se

Verksamhetschef förskolan och elevhälsan
Eva Claesson
Telefon: 070-346 61 43
E-post: eva.claesson@harnosand.se

Verksamhetschef grundskolan, anpassad grundskola och träningsskolan
Markus Nordenberg
Telefon: 070-300 26 64
E-post: markus.nordenberg@harnosand.se

Verksamhetschef gymnasieskolan och musik- och kulturskolan
Jonas Albonius
Telefon: 0611-34 85 95
E-post: jonas.albonius@harnosand.se

Kommunens växel når du på 0611-34 80 00 mellan kl. 08.00-16.30.

Söker du kontaktinformation till någon förskola, skola eller rektor hittar du den under aktuell förskolas sida och under aktuell skolas sida. Vuxenutbildningens kontaktinformation finns här.