God och nära vård

Sveriges regioner och kommuner står tillsammans inför en omställning av hälso- och sjukvården. Programmet för God och nära vård i Västernorrland har bildats av Region Västernorrland och länets sju kommuner för att stödja utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet.

Varför God och nära vård?

Befolkningsutvecklingen visar på att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar​. Färre personer arbetar och betalar skatt ​samtidigt blir det svårare att rekrytera till välfärden/hälso- och sjukvården.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg​:​

  • Utgår från individuella förutsättningar och behov ​​
  • Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv​​
  • Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet​​
  • Grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit​​


Styrdokument

Programplan för Program God och nära vård i Västernorrland Pdf, 1 MB.
Mer information om programmet hittar du här (Region Västernorrland). Länk till annan webbplats.

Målbild för programmet God och nära vård i Västernorrland

Vad händer nu?

Länets sju kommuner och Region Västernorrland har tagit i hand på att som jämbördiga parter arbeta tillsammans i programmet för God och nära vård i Västernorrland. Programmet startade 1 juli 2021 och ska stödja verksamheternas utveckling av länets hälsa, vård och omsorg.

Informationsfilmer om God och nära vård

Gjord av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Fler informationsfilmer

Introduktion God och nära vård i Västernorrland Länk till annan webbplats.
Introduktion God och nära vård i Västernorrland (syntolkad) Länk till annan webbplats.


Podd om God och nära vård

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger ut en podcast som heter Näravårdspodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar förändringsarbetet inom God och nära vård.

Näravårdspodden hittar du här Länk till annan webbplats.
Textade versioner av poddavsnitten hittar du här Länk till annan webbplats.