God och nära vård

Sveriges regioner och kommuner står tillsammans inför en omställning av hälso- och sjukvården. Programmet för God och nära vård i Västernorrland har bildats av Region Västernorrland och länets sju kommuner för att stödja utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet.

Varför God och nära vård?

Befolkningsutvecklingen visar på att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar​. Färre personer arbetar och betalar skatt ​samtidigt blir det svårare att rekrytera till välfärden/hälso- och sjukvården.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg​:​

  • Utgår från individuella förutsättningar och behov ​​
  • Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv​​
  • Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet​​
  • Grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit​​

Målbild för programmet God och nära vård i Västernorrland

Vad händer nu?

Länets sju kommuner och Region Västernorrland har tagit i hand på att som jämbördiga parter arbeta tillsammans i programmet för God och nära vård i Västernorrland. Programmet startade 1 juli 2021 och ska stödja verksamheternas utveckling av länets hälsa, vård och omsorg.

Informationsfilmer om God och nära vård

Gjord av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.