Nybron

Flygbild där en skiss av en bro är inmonterad

Montage: Gottlieb Paludan Architects. Bakgrundsbild: Baran Hosseini.

Nybron är en av två broar som förbinder Härnön med fastlandet. Den nuvarande bron invigdes 1937 och behöver ersättas av en ny. Bygget kommer att pågå 2024-2026.

Nyaste nyheterna om nya Nybron

  • karta med tre mindre områden markerade med rött

    Pålning för tillfälliga bron

    Under midsommarveckan kommer det att pålas för den tillfälliga bron. Arbetet kan tidvis innebära oljud i närområdet.
  • vy över parkeringsplats och nybro i bakgrunden

    Hela parkeringen öppen

    Nu är hela parkeringen vid Nybrokajen intill Specsavers och Flügger färg öppen igen, så när som på två platser. Arbetena kring brofästet är klara och parkeringen kommer att vara öppen fram till den 25 augusti.

Projektet

Nybron invigdes 1937 och efter 85 års bruk har bron börjat nå sin tekniska livslängd och behöver ersättas.

Den nya bron (se nedan) är inspirerad av den ursprungliga bron som byggdes i slutet av 1800-talet. Det var en vridbar bågbro, där mittendelen vrids 90 grader vid broöppning så att båtar kan passera (se bilder här intill).

Den nya bron ska byggas för att klara minst dagens genomsnittliga trafikmängd på 16 000 fordon/dygn. Den ska också erbjuda säker passage för oskyddade trafikanter.

Bygget inleds 2024 och sommaren 2026 beräknas den nya bron vara färdig.

På grund av bygget kommer inga båtar att kunna passera byggplatsen under byggtiden, preliminärt september 2024 - juni 2026.

Under byggtiden kommer trafiken att hänvisas till en tillfällig bro vid sidan om den nuvarande bron.

historisk bild i svartvitt som visar en bro med bågar längs sidorna. I bakgrunden stora hus i stadsmiljö.
historisk bild i svartvitt på ett sund genom en stad. Över sundet leder en bågbro där mittendelen har vridits 90 grader och båtar passerar genom bron.

Så blir bron

Här ser du några skisser på hur det är tänkt att den nya bron ska bli. Förslaget är att bron byggs med en båge på den vridbara mittendelen. Tidigare tankar om tre bågar har förändrats för att bevara så mycket som möjligt av siktlinjen längs Nybrogatan.

Bågen placeras mellan vägbanan och gång- och cykelbanan för att skapa en tydlig gräns och öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det skapar också bättre utsikt över vattnet för gående och cyklister.

Längs gång- och cykelbanan föreslås mindre utbuktningar med sittmöbler.

Vid anslutningen till Härnön byggs en gång- och cykelbana under den nya bron och från den blir det tillfarter upp på bron. Under brofästet byggs en stor anläggning för att ta hand om dagvatten.

OBS. Bilderna är skisser från ett gestaltningsdokument som har tagits fram för att vägleda gestaltningen. Det är alltså inga slutgiltiga ritningar och lösningar.

Gestaltningsdokument Pdf, 20.1 MB.

Montage: Gottlieb Paludan Architects. Bakgrundsbild: Baran Hosseini.

Tidslinje med block i olika färger.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Den tillfälliga bron

Innan brobytet börjar på allvar, så kommer en tillfällig bro att läggas på plats.

En karta med den tillfälliga bron.

Området

Nybron ligger mycket centralt och är porten till stadskärnan för den som kommer västerifrån. Nybrogatan och Nybron är ett av Härnösands viktigaste trafikstråk, en pulsåder rakt genom staden där den största delen av trafiken mellan Härnön och fastlandet går. På Nybrogatan ligger också mötes- och bytesplatsen för stadsbussarna och samtliga tätortslinjer passerar Nybron.

Längs sundet som Nybron överbryggar finns populära och attraktiva stråk som används av många människor.

På ösidan ligger Skeppsbron, en kaj som leder ända ut till Sälstens badplats. Skeppsbron ska enligt planen renoveras 2027-2029. Läs mer om projektet Skeppsbron

Åt andra hållet ligger torget med residenset och Konsthallen och längre bort ligger Kanaluddens strandpark med simhallen och ett kommande destinationshotell. Läs mer om destinationshotellet och om Kanaluddens strandpark

På fastlandssidan, Kronholmen, ligger Torsviksområdet åt söder vid Nattviken. Åt norr ligger Kronholmskajen med bland annat äventyrsgolfbanan Härnösands Golf och Glass.

flygbild över ett sund i stadsmiljö. över sundet går en bro.
Cruising på nybrogatan under nostalgidagarna

Cruising på Nybrogatan under Nostalgidagarna.

Frågor och svar om Nybron

Varför ska bron bytas ut?

Nybron stod färdig 1937 och har snart uppnått sin tekniska livslängd. Av säkerhetsskäl måste den helt enkelt bytas ut.

Hur blir den nya bron?

Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 att den nya bron ska uppföras som en svängbro med bågar. Tanken är att den ska likna den allra första bron på platsen som byggdes i slutet av 1800-talet och var i bruk till 1937.

När sker arbetet?

Preliminärt ska projektet pågå från januari 2024 – juni 2026.
Det blir mer förberedande arbeten under våren 2024 innan de stora arbetena startar i augusti 2024. De stora stegen i projektet är att först bygga den tillfälliga bron, därefter riva den gamla Nybron, bygga den nya bron och till sist plocka ned den tillfälliga bron.
Totalt är det 570 dagar som Nybron inte kommer att vara tillgänglig.

Här är en bild på tidsplanen. OBS att tidsplanen är både grov och preliminär. Vid så här stora projekt är det inte ovanligt att det händer oförutsedda saker under byggets gång. Nya delprojekt kan tillkomma och tider och tidslängder kan förändras. (Klicka på bilden för att se den större)

en skiss med en tidslinje och staplar som visar när olika saker ska skeFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Hur ska trafiken fungera under byggtiden?

Den kommer att ledas via en tillfällig bro över sundet. All trafik som går över Nybron idag ska kunna använda den tillfälliga bron, alltså bil-, cykel- och gångtrafik.

Var ska den tillfälliga bron ligga?

Den kommer att ansluta till Härnön vid Pumpbacksgatan och till Holmgatan/Magasinsgatan på Kronholmen.

Vilken typ av bro blir den tillfälliga bron?

Det blir en fast och ej öppningsbar beredskapsbro som hyrs av Trafikverket. Den har gång- och cykelbana längs den ena sidan av bron.

Hur blir det med parkeringar kring Nybron?

Det är nödvändigt att parkeringar stängs under byggtiden, men de kommer så långt möjligt att ersättas av andra, tillfälliga parkeringar. Målet är att det inte ska bli färre parkeringar, däremot kommer en del av dem att ligga lite längre bort från centrum än de som försvinner.

Hur går det med båttrafiken under byggtiden?

Passagen under Nybron kommer att vara stängd för all båttrafik från 26 augusti 2024, under hela 2025 och fram till början av juni 2026. Mindre båtar, max 3 meter höga, kommer att kunna passera under den tillfälliga bron, men vid Nybron är det alltså stopp.

Vad kommer den nya bron att kosta?

Den beräknade investeringskostnaden är i dagsläget 210 miljoner kronor.

Övrig information och dokument

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Thomas Jenssen, chef för samhällsförvaltningen
070-340 15 09, thomas.jenssen@harnosand.se