Hamn och kaj

Båtar vid brygga i nattviken

Härnösands hamn är en av Norrlandskustens bästa. Hamnen är isfri väldigt stor del av året och det beror på den korta och raka farleden samt gynnsamma strömmar från Ångermanälven.

Här du hittar även information om broöppning för farleden, säkerhetsutrustning vid våra kajer och båtplatser.

Broöppning

En segelbåt vid broöppning i Västra kanalen.

För dig som seglar genom centrala Härnösand.

Broöppning måste beställas med telefon:
1 maj till vecka 24 -klockan 09.30 och 18.30.
Vecka 25 till vecka 34 - klockan 09.30, 13.30 och 18.30.
Vecka 35 till 31 oktober klockan 09.30 och 18.30.

Telefon vardagar 07.00-16.00: 0611-156 87
Övrig tid: 060-12 01 84

Sjötrafiksignal för farled i kanal:

Grönt ljus = Kanalen är öppen från detta håll

Rött ljus = Kanalen är stängd från detta håll

Sjötrafiksignal på bron för broöppning:

Rött och vitt blinkande = Öppning på gång

Blinkande rött med fast vitt = Bron öppnas

Grönt blinkande = Bron är öppen

Rött ljus blinkande = Bron stängs

Rött ljus fast sken = Bron är stängd

Djuphamn

Flygbild över djuphamnen

Härnösands djup- och oljehamn har en av norrlandskustens bästa inseglingar om ca 4 sjömil med stort djup. Vintertid är hamnen isfri länge, tack vare den korta och raka farleden samt gynnsamma strömmar från Ångermanälven.

Djuphamn
Djuphamnen har mycket goda förutsättningar för hantering av styckegods, skogsprodukter, bulkgods, projektlaster samt ro-ro trafik.

Kajen är 300 meter lång och vattendjupet 8 meter. I norra änden finns en
25 meter bred ro-ro-ramp.

I hamnområdet finns två magasin med järnvägsspår på vardera 5 000 kvm. Dessutom finns öppna upplag på cirka 20 000 kvm.

Oljehamn
Oljehamnens pir har ett djupgående av 10,5 meter. Fartyg på upp till 45 000 tdw har anlöpt oljehamnen.

Förutom oljor hanteras även asfalt och svavelsyra. Hela oljehamnsområdet är anslutet till järnväg.

Besök Härnösands hamn Länk till annan webbplats.

Här hittar du Skeppslistan för Härnösands hamn Länk till annan webbplats.

Sjösäkerhet

Sjöräddningssällskapets båt.

Hyra flytvästar

Hos Räddningstjänsten kan du hyra flytväst och hundflytväst för endast 20 kronor per vecka.

De nås säkrast mellan 08.00 - 12.00.

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Parkgatan 1, Härnösand
Telefon: 0611 - 87 00 00

Räddningsutrustning vid hamn och kaj

Vid Härnösands kajer finns en stor mängd säkerhetsutrustning så som kajstegar, livräddningsposter och livbojar. Vår entreprenör Svevia gör kontinuerligt kontroll av säkerhetsutrustningen skick och kompletterar om det fattas på något ställe.

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en frivillig förening med en enda uppgift, att rädda liv till sjöss. Vi vet att förebyggande arbete, forskning och utveckling bidrar till att nå målet, att inga ska omkomma till sjöss.

Jourtelefon till Sjöräddningssällskapet:
0702-05 43 55

Besök Sjöräddningssällskapet i Härnösand Länk till annan webbplats.

Småbåtshamn och båtplatser

Båtar vid kajen i centrala Härnösand.

Båtplatser finns i norra inloppet vid Kronholmen och Skeppsbron, i Nattviken, vid Mellanholmen, samt vid Kanaludden. Det är Härnösands segelsällskap, HSS, som sköter dessa.
Här kan du läsa mer om HSS Länk till annan webbplats.

Gästplatser finns vid Skeppsbron, Kanaludden vid Södra Sundet, samt vid sjöbodarna i Nattviken.
Här kan du läsa mer om gästhamnar och gästplatser

Här kan du läsa mer om båtmack, båttvätt, skärgårdstrafik

Gästhamnsvärd

Gästhamnsvärden sköter uthyrning och distribution av tillfälliga båtplatser för småbåtar
Telefon: 0611-34 82 78