Parkering

""

Härnösands kommun kan erbjuda cirka 620 parkeringsplatser i centralorten. Det är Samhällsförvaltningen som har ansvaret för parkeringsplatser och parkeringsövervakning på kommunens vägar, gator och mark.

Det finns även privata markägare som erbjuder p-platser i centrum – både avgiftsbelagda och avgiftsfria.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringsplatser i centrala Härnösand och laddningsstationer 

Laddning av elfordon

Här kommer du bland annat hitta information om var i Härnösand du hittar dem. Det är enkelt att köra elbil i Härnösand. Du hittar laddplatser på många platser i kommunen. Observera att vissa parkeringsplatser endast är till för laddning av elfordon.

Här hittar du en karta över befintliga laddstationer i Sverige och i Härnösand
Länk till annan webbplats.

Regler för parkering

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen finns även möjlighet att besluta om lokala bestämmelser, så kallade lokala trafikföreskrifter. I Härnösand finns cirka 200 permanenta lokala trafikföreskrifter bland annat datumparkering.

Här hittar du alla kommunens trafikföreskrifter. Länk till annan webbplats.

Har du funderingar gällande parkering och parkeringsregler, då kan du läsa om de generella parkeringsbestämmelser i skriften Stanna och parkera utgiven av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens skrift Stanna och parkera Länk till annan webbplats.

Datumparkering

Karta pendlarparkering

Detta gäller:
I Härnösands tätort gäller datumparkering under perioden 1 oktober-31 maj. Alltså ingen datumparkering under sommarperioden.

Datumparkeringen gäller klockan 02.00-09.00 varje natt – en så kallad områdesbestämmelse. Det innebär att det inte är skyltat på varje gata där datumparkering gäller utan det skyltas bara vid infartsvägarna.

Varför har kommunen datumparkering?
Genom datumparkeringen så är alltid en sida av gatan fri varje natt och det underlättar för vårt arbete med vägunderhållet.

På vilken sida ska jag parkera?
Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera på den sida av gatan med jämna husnummer på dagar med jämnt datum, och på den sida av gatan med udda husnummer på dagar med udda datum.

Till exempel:
om du parkerar på kvällen den första mars ska du ställa dig på den sida av gatan som har udda husnummer, för när datumparkeringen börjar gälla klockan 02.00 den 2 mars, är det inte tillåtet att stå på sidan med jämna husnummer.

Här hittar du den lokala trafikföreskrift där datumparkering antagits. Länk till annan webbplats.

Områdesbestämmelser

Inom tätorter är det vanligt att kommunerna inför så kallade områdesbestämmelser.
Det är en generell bestämmelse som gäller inom ett visst område.

I centrala Härnösand så har vi två områdesbestämmelser:
datumparkering och generellt parkeringsförbud.

Datumparkering - Gäller varje dygn mellan klockan 02.00 – 09.00.
Mer information finns under rubriken Datumparkering här ovan.

Generellt parkeringsförbud
Det innebär att det råder totalt parkeringsförbud, om det inte finns vägmärken (skyltar) som säger något annat på en viss del av en gata eller ett visst område. I Härnösand råder generellt parkeringsförbud i den zon som kartan visar nedan.

Karta pendlarparkering

Parkeringsskiva

Sedan 2010 då parkeringsskiva infördes är det är gratis att parkera på kommunala parkeringsplatser i Härnösand, men du måste ha en parkeringsskiva.
Samhällsförvaltningen beställer cirka 10 000 stycken nya P-skivor varje år.

Observera att du inte behöver använda en P-skiva från Härnösands kommun utan vilken som helst går bra. I vissa fordon så finns till exempel en P-skiva klistrad på insidan av framrutan som får användas. Den P-skiva som du har från Härnösand kan du använda i hela Sverige och delvis även i övriga europeiska länder.

Var kan du hämta parkeringsskiva?
Parkeringsskivan är gratis och den finns att få på flera affärer och hotell runt om i centrala Härnösand. Privatpersoner som behöver enstaka P-skivor hämtar enklast ut dem på:

Technichus, Storgatan 11
Servicecenter, Sambiblioteket, Universitetsbacken 3.

Näringsidkare som delar ut P-skivor och behöver fler är välkomna att kontakta Servicecenter på Sambiblioteket.

Regler och bestämmelser för P-skivan

  • Fordonets ankomsttid ska avrundas till närmast följande hel eller halvtimme, och anges vid pilen.
  • Om ankomst sker före den tidsbegränsning som anges på parkeringsskylt, ställs skivan in på det klockslag då tidsbegränsning börjar, till exempel klockan 09.00.
  • P-skivans inställning för fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • P-skivan ska placeras framtill i vindrutan väl synlig och läsbar utifrån. För fordon där en sådan placering inte är möjlig ska p-skivan istället placeras på lämplig plats på fordonet.
  • Endast en p-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Frågor och svar:

Hur vet jag om P-skiva ska användas?
- Det framgår med en tilläggsskylt under P-skylten.

Måste alla fordon använda P-skiva?
- JA, om det är ett motordrivet fordon som står på en P-plats där P-skiva ska användas. Även mopeder och motorcyklar måste använda den. Det finns lite olika tekniska lösningar för hur man kan fästa P-skivan på sådana fordon – kolla med din MC/moped-handlare.

Cykelparkering

Cykel är ett bra transportmedel i Härnösand. Vi har en tydlig ambition att hela tiden utveckla möjligheten att cykla bland annat genom att anlägga nya gång- och cykelbanor.

För att underlätta möjligheten att arbets- och skolpendla med cykel så har vi också byggt flera cykelparkeringar med väderskydd i anslutning till arbetsplatser och vid bytespunkter till tåg och buss.

Pendlarparkering

Härnösand erbjuder kostnadsfri pendlarparkeringar på västra sidan om järnvägsspåren vid Härnösand central. Infarten till parkeringen är från Kaptensgatan.

Här kan du som reser med tåg eller buss ställa bilen i upp till sju dygn i följd. Här finns även motorvärmare som du kan använda under tiden.

För de resenärer som cyklar har vi självklart en cykelparkering med väderskydd.

Karta pendlarparkering

Parkering för husbil och husvagn

Behöver du parkera?

Om du behöver parkera ditt campingfordon under några timmar för att uppleva vår trevlig stad – då är du välkommen att använda de parkeringsområden som finns.

Behöver du övernatta?

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter så är camping i centrala Härnösand förbjudet utom på särskilt anordnade platser.

Dessa platser är:

På Nattviksgatan finns el och servicehus samt café. Ladda ner appen go marina och leta upp nattvikens ställplatser för att betala. Kontakt för ställplatserna Härnösand golf och glass 0611-34 82 78.

Karta med ställplatser för husbil

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen i Härnösands kommun är utlagd på entreprenad och för närvarande är det Aimo Park som har uppdraget att övervaka parkeringar på kommunens mark.

Det som vi i vanligt tal kallar för ”parkeringsböter” heter i lagstiftningen felparkeringsavgift. Det finns två nivåer på felparkeringsavgift i Härnösands kommun, 800 kronor och 1300 kronor, beroende av vilken typ av felparkering det gäller. Uppdraget är inte provisionsbaserat, utan enligt fast avtal. Alla intäkter från övervakningen går till Transportsstyrelsen som därefter gör en utbetalning till Härnösands kommun.

Det är inte bara kommunens parkeringsövervakare som har rätt att utfärda felparkeringsavgift utan det har även Polisen.

Övervakning på annan mark
På privat mark och på kvartersmark kan det också ske parkeringsövervakning på uppdrag av fastighetsägaren med hjälp av anlitade bolag. Det heter då kontrollavgift och styrs av lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Bestrida olika p-böter
Felparkeringsavgift: Har du fått en felparkeringsavgift som du anser vara fel så är det till Polisen du ska vända dig. Det framgår på felparkeringsavgiften vart du ska vända dig. Kommunen har ingen möjlighet att ta bort en utfärdad felparkeringsavgift.

Kom ihåg – även om du anser felparkeringsavgiften felaktig så måste du ändå betala den. Om du får rätt så kommer Transportsstyrelsen att återbetala pengarna till dig.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att bestrida en felparkeringsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollavgift: Har du fått en kontrollavgift som du anser vara fel så framgår det på ”böteslappen” vart du ska vända dig för att bestrida den.

Lagstiftning

Trafikförordningen Länk till annan webbplats.

Lagen om felparkeringsavgift Länk till annan webbplats.

Lagen om kommunal parkeringsövervakning Länk till annan webbplats.

Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering Länk till annan webbplats.

Flytt av fordon

Fordon som är felaktigt uppställda och stör ordningen och säkerheten i trafiken får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av kommunen, Trafikverket eller Polisen, beroende på var de står.

Ser du ett fordon som är uppenbart felparkerat, farligt placerat eller om du upptäcker ett fordonsvrak, kontakta samhällsförvaltningen på samhallsforvaltningen@harnosand.se

Trafikverket ansvarar för att flytta fordon på statliga vägar.

Fordon som står på privat mark

En privat markägare kan begära att få ett fordon flyttat från sin mark genom att ansöka hos kommunen.
Står fordonet trafikfarligt och utgör en fara, kontakta polisen.

Så här gör du:

Glöm inte att bifoga bilder och dokumentation på att du försökt nå ägaren.

Viktigt att veta:

  • Får du inte kontakt med fordonsägaren får fordonet inte flyttas förrän en månad efter första försöket att nå ägaren.
  • Får du kontakt med ägaren kan fordonet flyttas efter sju dygn.
  • Är marken reglerad enligt Lagen om kontrollavgift får fordonet flyttas efter sju dygn.
  • Markägaren faktureras kostnaderna för flytt och uppställningskostnad och får själv kräva betalning av fordonsägaren.
  • Om fordonet är ett fordonsvrak, se information om hanteringen av fordonsvrak nedan.

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha litet eller inget värde kallas fordonsvrak. Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och skrotas snarast möjligt.

Fordonsvrak kan flyttas från såväl allmän plats som från privat område.

Rapportera ett fordonsvrak på allmän plats till: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Står fordonsvraket på privat mark, ansök om Begäran om flyttning av fordon.