Begäran om flyttning av fordon

Kvarlämnade skrotbilar på kommunens mark, gator, parker och torg kan samhällsförvaltningen besluta om att ta bort på bilägarens bekostnad.

Om en skrotbil har lämnats på någon annans mark, är det fastighetsägarens ansvar för att skrotbilen tas bort. Kommunen kan vara behjälplig med handläggningen i vissa fall om fastighetsägaren ber om hjälp. Besluten tas i enlighet med Lagen om flyttning av fordon och Förordningen om flyttning av fordon.