Gator och vägar

Grävning i allmän mark, flyttning av fordon, blomlådor som farthinder och trafikordningsplan vid vägarbete.