Beredskap

Översvämning vid Brunnesjöns utlopp.

Härnösand ska vara en kommun där invånare känner sig trygga. För att uppnå det arbetar vi med att analysera och förebygga risker, men vi planerar också för att hantera situationer som ändå uppkommer så att konsekvenserna blir så små som möjligt.

De flesta av oss tar tillgången på värme och elektricitet, friskt dricksvatten i kranen, mat i affären och fungerande transporter för given. Men ett allt större beroende av teknik och transporter gör oss också mer sårbara för störningar. Som vid ett längre strömavbrott.

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.