Beredskap

Översvämning vid Brunnesjöns utlopp.

Härnösand ska vara en kommun där invånare känner sig trygga. För att uppnå det arbetar vi med att analysera och förebygga risker, men vi planerar också för att hantera situationer som ändå uppkommer så att konsekvenserna blir så små som möjligt.

De flesta av oss tar tillgången på värme och elektricitet, friskt dricksvatten i kranen, mat i affären och fungerande transporter för given. Men ett allt större beroende av teknik och transporter gör oss också mer sårbara för störningar. Som vid ett längre strömavbrott.

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Samhället och olika verksamhetsutövare har ett stort ansvar för att både förebygga och hantera kriser. Men individen har också ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt av hur individens förmåga ser ut.

Här kan du läsa mer om krisen eller kriget kommer Pdf, 3.2 MB.