Varningar

Härnösand ska vara en kommun där invånare känner sig trygga. För att uppnå det arbetar vi med att analysera och förebygga risker, men vi planerar också för att hantera situationer som ändå uppkommer så att konsekvenserna blir så små som möjligt.

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Varnings- och informationssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid krissituationer – till exempel vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, skogsbränder och andra naturkatastrofer.

Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios kanaler, Sveriges Televisions kanaler och på SVT Text. VMA kan också skickas som SMS till mobiltelefoner inom ett visst område.

Mer information om Viktigt meddelande till allmänheten - VMA på SOS Alarms hemsida Länk till annan webbplats.

SOS Alarm har en 112-app

SOS Alarm har en 112-app. Om du ringer 112 via appen kan den skicka din exakta position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att komma fram till rätt plats.

Appen kan också leverera snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i din närhet.

För att kunna använda 112-appen fullt ut och ta del av alla funktioner är det viktigt att du godkänner de olika stegen som finns i appen så som platsinformation, tillåtelse att skicka push-notiser samt registrerar ditt telefonnummer.

Mer information om SOS Alarm och 112 hittar du på www.sosalarm.se Länk till annan webbplats..

Beredskapslarm vid omedelbar krigsfara eller krig

Signalen för beredskapslarm (signal 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder) är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara eller att landet är i krig. Det är regeringen som beslutar om det råder omedelbar krigsfara eller krig, beroende på läget i landet och i omvärlden.

Om du hör signalen för beredskapslarm ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4. Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste: varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar. Är du krigsplacerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.

Flyglarm vid närstående flyganfall

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp så kan signalen för flyglarm användas (signal 2 sekunder – uppehåll två sekunder under 1 minut) för att varna befolkningen. Om du hör signalen ska du omedelbart söka skydd, exempelvis i närmaste skyddsrum eller i ett annat skyddande utrymme.

Här kan du läsa mer om skyddsrum

Faran över

När faran är över ljuder en oavbruten signal i 30 sekunder. Befinner du dig ett skyddsrum eller i ett annat skyddande utrymme kan du lämna det.

Här kan du läsa mer om varningssystem på dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats.