Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

 • Skjutövningar på Härnön

  Försvarsmakten - Skjutövningar på Härnön.

 • Totalförsvarsövning 2020-2021

  Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den vill vi stärka Sveriges motståndskraft.

 • Bygg- och exploateringskartan

  Karttjänsten bygg- och exploateringskartan i Härnösands kommun

 • Bredband

  Härnösand satsar hårt på att utveckla tillgången till snabbt internet även ute på landsbygden.

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö


 • karta med några fastigheter blåmarkerade och inringade med gult eller grönt och några fastigheter inringade med rött

  Helhetsgrepp på framtidens Kronholmen

  Samhällsnämnden har beslutat att ta ett helhetsgrepp över Kronholmen. Plan- och byggavdelningen ska titta över detaljplanerna för en stor del av Kronholmen.

 • karta över ett landskap med ett område inringat med svarta streck

  Klart med ny detaljplan på Saltvik

  Nu är det klart med detaljplan för fastigheten Saltvik 2:35 där Kommunfastigheter planerar att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende.

 • illustration över en park med gångvägar, grönytor och träd

  Ny ängsmark på Änget

  Nu ska grönytan mellan Wendela Hellmanskolan och Bondsjöleden omvandlas till en pollineringspark med bland annat ängsmark och boplatser för bin och andra pollinerare. Samtidigt leds gångvägarna om utifrån hur människor faktiskt rör sig i området.

 • en gata med skyltar om vägarbete i förgrunden

  Vägarbete i korsningen Brännavägen/Volontärvägen

  Tisdag 12 oktober ska korsningen mellan Brännavägen och Volontärvägen grävas upp. Arbetet börjar klockan 07 på morgonen och pågår till sent på kvällen.