Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

 • Skjutövningar på Härnön

  Försvarsmakten - Skjutövningar på Härnön.

 • Bygg- och exploateringskartan

  Karttjänsten bygg- och exploateringskartan i Härnösands kommun

 • Bredband

  Härnösand satsar hårt på att utveckla tillgången till snabbt internet även ute på landsbygden.

 • Synpunkt och felanmälan

 • Förenklad delgivning

  Syftet med delgivning är att myndigheten ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling.

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö

 • En trekantig vägskylt med gul botten och röd ram. I det gula syns en vägarbetare med en spade.

  Vägarbete på Bondsjöleden

  Onsdag-torsdag 7-8 juni är det vägarbete på Bondsjöleden, i passagen under järnvägen. Endast en körbana är öppen och trafiken kommer att regleras med trafikljus.
 • enkel skiss över ett område vid en kaj

  Snart klart för designprojekt på Skeppsbron

  Onsdag 14 juni ska designprojektet Street Moves invigas på Skeppsbron. Idén är att tillfälligt omvandla ett område för att skapa ett mer attraktivt gaturum med växtlighet, träd, olika sittplatser, konst med mera. Området det handlar om är delen mellan Sams uteservering och väntku...
 • En traktor med en sopmaskin.

  Kommunen tar över gatudriften från Svevia

  Idag 1 juni övergår gatudriften från Svevia till kommunal regi. Det är skötseln av kommunens gatu- och vägnät, samt hamn- och kajområden. Här ingår även reparationer, att sopa gatorna fria från sand och grus samt sandning och snöröjning vintertid.
 • kartbild över en vägkorsning med pilar och hinder inritade

  Begränsad framkomlighet i rondellen på Nybrogatan

  Nu ska själva rondellen i korsningen Nybrogatan/Brunnshusgatan byggas färdig. Under de närmaste två-tre veckorna blir det endast ett körfält genom korsningen och trafiken kommer att regleras med trafikljus.