Framtidens Härnösand

Visionen är att bygga en hållbar framtid i Härnösand. En framtid där våra liv ska vara i balans med miljön.