Tillväxtstrategi

Två glada barn i skolan.

Den övergripande målbilden är: Mitt Härnösand 2040 – Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö med 30 000 medborgare och 11 500 arbetstillfällen.

Härnösands Tillväxtstrategi

Tillväxtstrategin är ett långsiktigt övergripande styrdokument som bland annat anger Härnösands tillgångar för tillväxt och hur vi strategiskt ska arbeta för att nå målbilden.

Strategins genomförande sker bland annat genom antagna och planerade handlingsplaner inom olika prioriterade områden.

Läs mer:

Samverkan med Mittuniversitetet

Härnösands kommun och Mittuniversitetet har sedan 2016 ett samverkansavtal. Avtalets mål stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Samverkan sker genom att organisera och samfinansiera prioriterade forskningsprojekt och förstudier. Avtalet gäller till 2024 och ska bidra till att:

  • stödja utvecklingen av kommunens och de kommunala bolagens verksamhet
  • stödja utvecklingen utifrån kommunens tillväxtstrategi
  • öka attraktiviteten för både Härnösands kommun och Mittuniversitetet

Läs mer:

Härnösands kommun (miun.se) Länk till annan webbplats.

Folder om de 17 första projekten inom ramen för avtalet Pdf, 3.3 MB.

Kontaktperson för samverkansavtalet är:
Anneli Kuusisto - anneli.kuusisto@harnosand.se

Samverkan med SLU

För att utveckla fokusområdet Framtidens livsmedelsindustri har Härnösands kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, ett samarbetsavtal sedan 2014. Samarbetet sker inom ramen för nätverket Swedish Surplus Energy Collaboration – SSEC, där Härnösands kommun också ingår i styrgruppen.

Det är ett unikt samarbete för att möjliggöra att restresurser i samhället bättre ska kunna nyttjas inom livsmedelsindustrin. Genom att sammanföra aktörer med skilda kompetenser kan en helt ny systemsyn uppnås.

Kontaktperson för samarbetsavtalet är:
Anneli Kuusisto - anneli.kuusisto@harnosand.se