Mitt Härnösand 2040 – Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö med 30 000 medborgare och 11 500 arbetstillfällen

Tillväxtstrategin har tagits fram genom dialoger med näringslivet, kommunens invånare, föreningslivet, myndigheter och den kommunala organisationen.

Filmen "Mitt Härnösand" illustrerar på ett bra sätt vad vi menar med orden i strategin. Filmen vann förresten Svenska Publishingpriset 2019 i kategorin "Filmer som marknadsför destinationer - inflyttare/företagsetableringar".

Tillväxtstrategin i sin helhet Pdf, 637.6 kB.

Populärversion av tillväxtstrategin Pdf, 3 MB.

För att skapa ökad sysselsättning och ett attraktivt näringsliv jobbar vi med framtidsnäringar som förstärker det befintliga näringslivet. Vi satsar bland annat på innovativ livsmedelsindustri, besöksnäring och handel, maritim utveckling samt förnyelsebar energi.

Klicka på något av våra fokusområden och läs mer.

Birka på väg mot Högakustenbron

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Och det finns potential för mycket, mycket mer.


Peckas tomatodling

Härnösand vill bli Norrlands foodtech-nav när livsmedelsbranschen ställer om till hållbar produktion med nya produktionstekniker.

Villorna vid Solbacken

Härnösand växer och vi behöver bygga nya attraktiva bostäder. Det ska bli över 100 nya bostäder vid vattnet, med grönområden i stadsnära lägen eller i andra attraktiva lägen.

Musikuppträdande

Härnösand har en kraftfull och dynamisk miljö inom de kreativa näringarna, till exempel inom tjänstesektor, upplevelseföretag, mathantverkare med mera.

HEMABs biogasanläggning

Härnösand ska ha en tätposition i arbetet med att skapa en hållbar framtid, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Person som jobbar med en dator

Härnösand har en tydlig roll som en av tre regionhubbar i länet med storskalig offentlig sektor. Dessutom har vi flera, växande privata företag inom kundservice, IT med mera.

Här finns många platser för paddling.

Härnösand är indelad i sju kommundelar: Härnösands tätort, Häggdånger, Säbrå, Stigsjö, Viksjö, Högsjö och Öarna, som innefattar Åbord, Lungön och Hemsön.

Härnösand har de bästa förutsättningar för att växa som ett marint centrum i norr. Här finns kajer, annan infrastruktur och en kort och rak insegling som är isfri en stor del av vintern.

Ostkustbanan

Sveriges längsta flaskhals i järnvägssystemet är 27 mil lång och ligger längs södra Norrlandskusten.
Den vill vi bygga bort till år 2035.