Stort växthus med tomater

Framtidens livsmedelsindustri - foodtech

Livsmedelsbranschen står inför en betydande förändring. Branschen måste bli mer hållbar och nya produktionstekniker behöver utvecklas. Det innebär stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning, forskning och utveckling.

I Härnösand vill vi tillsammans med Mittuniversitetet och flera andra aktörer skapa en arena för utveckling inom hållbara livsmedelssystem och foodtech. Arenan ska stötta företagens konkurrenskraft, utvecklings- och innovationsförmåga.

I samverkan med bland annat Mittuniversitetet och Chalmers industriteknik pågår forskning inom området hållbara livsmedelssystem och utvecklingsinsatser inom industriella symbioser. Flera projekt har genomförts och pågår.

Projektet Hållbar livsmedelsindustri

I projektet ”Hållbar livsmedelsindustri” har störst fokus legat på etableringar av produktionsanläggningar och därmed fler jobb till Härnösand och regionen.

Några av de direkta målen var att nå 85 företag inom olika branscher och fem start-ups kopplade till utvecklingen. Projektet har riktat in sig på två typer av företag, dels de som på något sätt redan är inne på hållbar livsmedelsproduktion, dels länets egna livsmedelsproducenter eller industrier för att främja symbioser.

Hållbar Livsmedelsindustri är ett steg i att förbereda Västernorrland för omställningen - där cirkulär livsmedelsproduktion är vår nya framtidsnäring!

Härnösands kommun är projektägare och största finansiärer är Tillväxtverket och Region Västernorrland. Mittuniversitetet har även gjort en forskningsstudie om hur nya innovativa affärsmodeller kan stärka livsmedelsproducenters utveckling.

en gång i ett växthus med tomatplantor på båda sidor
två logotyper, en med mörkblå bakgrund och gula stjärnor i en ring och texten under Europeiska unionen, europeiska regionala utvecklingsfonden. Dena andra en bild med en ljusblå fisk ovanför tre ljusblåa vågor och text till höger: Region Västernorrland

Regional tillväxtplattform

Som en annan del av projektet lades grunden för en regional tillväxtplattform. Det är ett arbete där regionens sju kommuner samverkar för fler etableringar, med utgångspunkten inom Region Västernorrlands utvecklingsområde Food Tech.

Ett ankare och drivkraft är de lokala företag som arbetat med innovation och har kopplingar till livsmedelsproduktion, till exempel:

Kunskapshöjning

Projektet har syftat till att sprida kunskap kring Food Tech genom workshops och inspirationsseminarier. Detta bland annat till regionens livsmedelsrelaterade företag och start-ups kopplade till området, till relevant regionalt stödsystem och regionens kommuners berörda enheter.

Fakta

Projekttid: 2021-01-01 – 2023-04-30

Kontakt

Kommunernas kontaktperson för etablering och utveckling:

Ola Nilsson
Telefon: 070–340 14 23
E-post: ola.nilsson@harnosand.se

Mark och etablering

Här finns framtiden

Framtiden för livsmedelsindustrin finns i Härnösand. Målet är att etablera norra Sveriges centrum för forskning, utveckling och innovation inom foodtech. Här ska företag och innovatörer samlas och etableras för att utveckla nya strukturer för lokal och hållbar matproduktion.

En man i Agtiras växthus.

I Härnösand ligger redan Agtira, som är Europas största landbaserade kretsloppsodling. Ett av målen är att fler produktionsanläggningar ska startas i Härnösand och i regionen.

På Mittuniversitetet pågår flera forskningsprojekt som handlar om foodtech.

Bland annat tittar man på om fiskfoder i form av fluglarver kan odlas i bioslam från pappers- och massaindustrin. Nationellt pågår ett liknande projekt där kommunens energibolag HEMAB deltar. Det går ut på att ta fram fiskfoder från livsmedelsavfall.

Härnösand - Mitt i Sverige. Tid med bil till Sundsvall 40 minuter, till flygplatsen 26 minuter. Tid med tåg till Kramfors 25 minuter, till Övik 1 timme, till Umeå 2 timmar, till Stockholm 4 timmar och 30 minuter.Förstora bilden

Klicka på bilden för att visa den större.

Industrimark i Saltvik

Karta över industrimark i Saltvik.Förstora bilden

Klicka på bilden för att visa den större.

Industrimark i Antjärn

Karta över industrimark i Antjärn.Förstora bilden

Klicka på bilden för att visa den större.

Petra Forsström
Näringslivschef
Mobil: 070-306 02 19
E-post: petra.forsstrom@harnosand.se

Ola Nilsson
Etableringsstrateg
Mobil: 070-340 14 23
E-post: ola.nilsson@harnosand.se

Food Systems Summit

I september 2021 håller FN ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021. Inför toppmötet har FN uppmanat till nationella och regionala dialogmöten om hållbara livsmedelssystem och Härnösands kommun fick äran att i samarbete med Regeringskansliet vara en av två värdar i Sverige.

− Härnösands kommun är i framkant med en tydlig vision kring omställningen till ett hållbart livsmedelssystem som innebär fler jobb, bättre mat och en bättre miljö, säger statssekreteraren Per Callenberg.

I slutet av mars träffades drygt 200 deltagare i två mycket värdefulla dialoger. Inspelen från dialogerna kommer att bearbetas till en väg framåt, en ”pathway” som Sverige ska ta vidare till det internationella toppmötet.

Här kan du läsa mer om regeringens arbete med Food Systems Summit 2021 Länk till annan webbplats.

Läs mer om Food Systems Summit 2021


En man med varukorg plockar varor vid en grönsaksdisk
man som plockar tomater i ett stort växthus

Tomatplockning hos Peckas Naturodlingar

Kontakt

För mer information om Härnösands satsning på foodtech:

Petra Forsström
Näringslivschef
Mobil: 070-306 02 19
E-post: petra.forsstrom@harnosand.se

Anneli Kuusisto
Strateg/utvecklare
Telefon: 0611-34 84 38
Mobil: 070-550 67 70
E-post: anneli.kuusisto@harnosand.se

Ola Nilsson
Etableringsstrateg
Mobil: 070-340 14 23
E-post: ola.nilsson@harnosand.se