Stort växthus med tomater

Framtidens livsmedelsindustri - foodtech

Livsmedelsbranschen står inför en betydande förändring. Branschen måste bli mer hållbar och nya produktionstekniker behöver utvecklas. Det innebär stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning, forskning och utveckling.

I Härnösand vill vi tillsammans med Mittuniversitetet och flera andra aktörer skapa en arena för utveckling inom hållbara livsmedelssystem och foodtech. Arenan ska stötta företagens konkurrenskraft, utvecklings- och innovationsförmåga.

I samverkan med bland annat Mittuniversitetet och Chalmers industriteknik pågår forskning inom området hållbara livsmedelssystem och utvecklingsinsatser inom industriella symbioser. Flera projekt har genomförts och pågår.

Food Systems Summit 2021

I september 2021 håller FN ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021. Inför toppmötet har FN uppmanat till nationella och regionala dialogmöten om hållbara livsmedelssystem och Härnösands kommun fick äran att i samarbete med Regeringskansliet vara en av två värdar i Sverige.

− Härnösands kommun är i framkant med en tydlig vision kring omställningen till ett hållbart livsmedelssystem som innebär fler jobb, bättre mat och en bättre miljö, säger statssekreteraren Per Callenberg.

I slutet av mars träffades drygt 200 deltagare i två mycket värdefulla dialoger. Inspelen från dialogerna kommer att bearbetas till en väg framåt, en ”pathway” som Sverige ska ta vidare till det internationella toppmötet.

Här kan du läsa mer om regeringens arbete med Food Systems Summit 2021 Länk till annan webbplats.

Läs mer om Food Systems Summit 2021


En man med varukorg plockar varor vid en grönsaksdisk
man som plockar tomater i ett stort växthus

Tomatplockning hos Peckas Naturodlingar

Projektet Hållbar livsmedelsindustri

I projektet ”Hållbar livsmedelsindustri” har störst fokus legat på etableringar av produktionsanläggningar och därmed fler jobb till Härnösand och regionen.

Några av de direkta målen var att nå 85 företag inom olika branscher och fem start-ups kopplade till utvecklingen. Projektet har riktat in sig på två typer av företag, dels de som på något sätt redan är inne på hållbar livsmedelsproduktion, dels länets egna livsmedelsproducenter eller industrier för att främja symbioser.

Hållbar Livsmedelsindustri är ett steg i att förbereda Västernorrland för omställningen - där cirkulär livsmedelsproduktion är vår nya framtidsnäring!

Härnösands kommun är projektägare och största finansiärer är Tillväxtverket och Region Västernorrland. Mittuniversitetet har även gjort en forskningsstudie om hur nya innovativa affärsmodeller kan stärka livsmedelsproducenters utveckling.

Regional tillväxtplattform

Som en annan del av projektet lades grunden för en regional tillväxtplattform. Det är ett arbete där regionens sju kommuner samverkar för fler etableringar, med utgångspunkten inom Region Västernorrlands utvecklingsområde Food Tech.

Ett ankare och drivkraft är de lokala företag som arbetat med innovation och har kopplingar till livsmedelsproduktion, till exempel:

Kunskapshöjning

Projektet har även syftat till att sprida kunskap kring Food Tech genom workshops och inspirationsseminarier. Detta bland annat till regionens livsmedelsrelaterade företag och start-ups kopplade till området, till relevant regionalt stödsystem och regionens kommuners berörda enheter.

Fakta

Projekttid: 2021-01-01 – 2023-04-30

Finansiering: 4,4 mnkr varav Tillväxtverket - 2,2 mnkr, Region Västernorrland – 1,5 mnkr, Härnösands kommun – 400 000 kr, Mittuniversitetet – 300 000 kr

Kontakt

Kommunernas kontaktpersoner för etablering och utveckling:

en gång i ett växthus med tomatplantor på båda sidor
två logotyper, en med mörkblå bakgrund och gula stjärnor i en ring och texten under Europeiska unionen, europeiska regionala utvecklingsfonden. Dena andra en bild med en ljusblå fisk ovanför tre ljusblåa vågor och text till höger: Region Västernorrland

Kontakt

För mer information om Härnösands satsning på foodtech:

Anneli Kuusisto, strateg/utvecklare
0611-34 84 38
070-550 67 70
anneli.kuusisto@harnosand.se