Vigsel och begravning

En bröllopsbukett.

Kommunen erbjuder borgerlig vigsel och registrerat partnerskap. Dessutom borgerlig begravning, begravningsförrättare och begravningsombud.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel utförs av kommunens borgerliga vigselförrättare. En borgerlig vigselceremoni innehåller inga religiösa inslag.

Vid vigseln ska intyg om hindersprövning från lokala skattemyndigheten uppvisas.

Härnösands rådhus.

Härnösands rådhus.

Detta intyg plus övrig information får ni direkt av skattemyndigheten i Härnösand eller i den kommun där ni är skrivna.

Blankett kan även beställas från Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Vid vigseln ska brudparet ha med sig två vittnen som ska vara 18 år fyllda. Vid vigsel i kommunens lokaler kan även kommunledningskontoret vid behov ordna med vittnen. Det är också tillåtet att vittnena är släkt med brudparet.

Vill ni vigas på annan plats än i kommunal lokal, en så kallad privat vigsel, kan detta ordnas efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Borgerlig vigsel och i kommunens lokaler är kostnadsfritt.

Vigsel bör beställas ca 14 dagar i förväg men kan ordnas med kortare varsel om så erfordras. Övrig information kan ni få av någon av kommunens vigselförrättare.

Vigsel utomlands
Du kan också få borgerlig vigsel utomlands på någon svensk ambassad. Har ni detta önskemål kan ni kontakta utrikesdepartementet för närmare information:
Telefon: 08-405 10 00

Vigselförrättare

Aktuella vigselförrättare i Härnösand hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

På samma sida hittar du även vigselförrättare i våra grannkommuner.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är ett alternativ till en religiös begravning. Det finns inga speciella krav på hur en sådan begravningsakt ska utformas.

De anhöriga kan därför fritt välja lokal, begravningsförrättare, musik och sång. Frågor kring den borgerliga begravningen besvaras av begravningsbyråerna.

Om begravningsakten
Borgerliga begravningar har blivit allt vanligare. Det är en lagfäst medborgerlig rättighet och ett alternativ för dem som står utanför något religiöst samfund, eller för dem som kvarstår men ändå inte önskar begravning i Svenska Kyrkans ordning.

Nu gällande lag säger att den avlidnes önskan gällande jordfästning och gravsättning ska iakttas av dem som ombesörjer begravningen "såvitt det är möjligt". Den enda inskränkning lagen anger är att vid sådana tillfällen "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd".

Begravning med officiant
Officiant eller begravningsförrättare kallas den som åtar sig att leda en begravning och/eller minnesstund. Officianten kan antingen vara den av kommunen utsedda officianten eller annan person.

Begravningsbyråerna diskuterar alltid med de anhöriga vilken form man önskar. Den som lämnat Svenska Kyrkan erbjuds regelmässigt en borgerlig begravning. Officianten diskuterar med de anhöriga, hur man önskar utforma avskedet med musik, sång, egen medverkan, dikter och texter. Det finns stora möjligheter att påverka programmet.

Härnösands kommun
Telefon: 0611-34 80 00

Begravningsombud

Ni kan också kontakta Samuel Möller, som är begravningsombud i Härnösands kommun.

Samuel Möller
Telefon: 070-677 36 78
E-post: samuel.moller@harnosand.se