Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet.

I överklagan skriver du vilket beslut det gäller med ärendenummer, vilken förändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skriv under med namn och namnförtydligande och uppge adress och telefonnummer.

Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten Härnösand, Box 314, 871 27 Härnösand, men skickas till Härnösands kommun, Skolförvaltningen, 871 80 Härnösand eller till arbetslivsförvaltningen om det gäller beslut om vuxenutbildning.

Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till skolförvaltningen eller arbetslivsförvaltningen i Härnösands kommun inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du har överklagat inom rätt tid kommer kommunen att ompröva ditt ärende. Om kommunen kan ändra beslutet enligt din begäran, kommer du få ett meddelande om det. I annat fall kommer din skrivelse att skickas vidare till förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet.

Det finns även vissa beslut du kan överklaga till skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats.. Vilka beslut detta gäller kan du läsa mer om på deras hemsida. Om din överklagan gäller någon av dessa beslut ska överklagan då vara ställd till Skolväsendets överklagandenämnd, Box 23069, 104 35 Stockholm, men först skickas till skolförvaltningen eller arbetslivsförvaltningen.