Stöd & omsorg

För dig som är i behov av råd, stöd eller någon av våra hjälpinsatser.

Nyheter från Stöd & omsorg

 • Kollage med en oidentifierbar person som korsar en väg med en rollator, och en detalj av en id-märkning på en rollator.

  Avgifter för hjälpmedel

  Den 1 mars 2024 infördes nya avgifter för hjälpmedel. För hjälpmedel med grön id-märkning (till höger i bild) gäller en månadsavgift. För hjälpmedel utan id-märkning gäller en engångavgift.
 • Ett barn och en vuxen vid ett bord.

  Kan du öppna ditt hem eller dela med dig av din tid?

  Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Är denne någon du?
 • Äldre man och kvinna sitter utomhus i varsin stol. Båda är glada och tittar på varandra.

  35 miljoner till satsning på äldres hälsa och livskvalitet

  Utfallsfonden är beredd att investera 35 miljoner under 3,5 år i Härnösand och det kan bli mer. Satsningen ska ge äldre personer stöd och hjälp så att de kan behålla eller återerövra sin förmåga och leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.
 • Två glada kvinnor i köket.

  Vad tycker du om ditt särskilda boende för äldre eller din hemtjänst?

  Nu är Socialstyrelsens brukarundersökning skickad till dig som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst. Du kan svara på enkäten anonymt per post eller via internet.