Socialjouren

Det finns flera olika organisationer och kommunala verksamheter som kan hjälpa dig om du behöver råd och stöd eller om du känner att du inte mår bra.

Här finns kontaktuppgifter till socialtjänsten och socialjouren i Härnösands kommun samt kontaktuppgifter till andra organisationer för hjälp och stöd.

Socialtjänst och socialjour i Härnösands kommun

Socialtjänst – Under ordinarie arbetstid

Behöver du eller någon annan hjälp i en akut situation? Du kan vända dig till kommunens socialtjänst för att få hjälp och stöd.

Telefon: 0611 – 34 80 00. Du kommer till Härnösands kommuns växel som hjälper dig vidare.

Socialjour – Socialtjänstens beredskap utanför ordinarie arbetstid

Utanför kontorstid ansvarar socialjouren för akuta situationer som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan gälla barn och ungdomar som kan riskera att fara illa och som är i behov av insatser från socialtjänsten. Du kan även kontakta socialjouren om du eller någon annan utsätts för våld eller övergrepp. Socialjouren ansvarar även för missbrukare som är i behov av akuta insatser på grund av missbruket.

Telefon: Ring 112 och fråga efter socialjouren.

Nationella nöd-, informations- och rådgivningsnummer

112 – Nödnummer

Ring 112 vid en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd. Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

113 13 – Nationellt informationsnummer

113 13 är ett nationellt informationsnummer. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

114 14 – Polisen

Ring alltid 112 för att larma polisen i en akut situation. Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Numret är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar.

1177 – Vårdguiden

Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112. Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården.

116 000 – Journummer för försvunna barn

På journumret 116 000 kan du dygnet runt:

  • anmäla om ditt barn försvinner
  • anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
  • anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
  • söka information om ditt försvunna barn

SOS Alarm besvarar journumret. I ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går det lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

116 111 – BRIS, Barnens rätt i samhället

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är öppen 14-21 alla dagar. Det är gratis och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Du kan även mejla eller chatta med Bris. Läs mer om Bris på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

020 - 34 13 16 - HBTQ-jouren, RFSL Stödmottagning

Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.

Stöd sker genom samtal på plats, telefonsamtal, videosamtal eller mail. Läs mer om HBTQ-jouren på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Kvinnojouren Härnösand

Är du en kvinna som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående?

Den som lever i en relation där hot, kränkning, våld av något slag förekommer har rätt till hjälp och stöd.

Det är inte lätt att ta sig ur ett förhållande där det förekommer kränkningar, hot och våld, men det finns stöd att få bland annat från kvinnojouren och tjejjouren.

Kontakt Kvinnojouren

Jourtelefon: 0611 - 244 55
Hemsida: www.kvinnojouren.com Länk till annan webbplats.
E-post: harnosand@roks.se

Vid akuta situationer, kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

Tjejjouren Härnösand

Behöver du prata med någon? Vi finns här för att lyssna, stärka och stötta dig! Vi vänder oss till dig som identifierar sig som tjej eller icke-binär. Du som chattar med oss är alltid helt anonym och vi pratar om det du vill. Inga ämnen är för stora eller för små.

Kontakt Tjejjouren Härnösand

Hemsida: rokstjejjourer.se/tjejjouren-harnosand Länk till annan webbplats.
Facebook: Tjejjouren Härnösand Länk till annan webbplats.
Instagram: tjejjourenharnosand Länk till annan webbplats.
E-post: tjejjourenharnosand@roks.se

Vid akuta situationer, kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.