Skolmaten

Massor med grönsaker

Det är storköket Navet som lagar maten till de flesta av kommunens förskolor och skolor.

Matilda Menu - Din skolmatsedel

I Matilda Menu kan du läsa om vad som serveras i förskolor och skolor.

menu.matildaplatform.com Länk till annan webbplats.

Är barnet allergiskt, överkänsligt eller av annan anledning behöver särskild kost måste förskolan/skolan veta det för att kunna anpassa maten. Ny ansökan måste göras för varje läsår. Fyll i e-tjänsten för Anmälan för elev med behov av särskild kost. Om kostbehoven ändras under skoltiden måste ny ansökan snarast fyllas i på nytt. Om du behöver specialkost av medicinska skäl ska du bifoga ett läkarintyg med din ansökan. Fläskfri kost, vegansk kost och vegetarisk kost kan du anmäla utan läkarintyg via e-tjänsten. Behöver ditt barn anpassad kost ansöker ni detta via er rektor.

Behöver du som personal specialkost till dig själv ska du också göra en anmälan för att få din specialkost.

Skolmjölksstöd

Mjölken som serveras på Härnösands skolor är delvis finansierad av Europeiska garantifonden för jordbruket. 

Logotyp: Skolmjölksstöd från EU.

Vill du som vårdnashavare äta lunch med ditt barn?

En gång per termin är du som är vårdnadshavare välkommen att äta skollunch med ditt barn utan kostnad. Både i förskolan och grundskolan.

Skriv ut lunchbiljetten och ta med dig. Vi vill att du mailar till Storköket Navet och kontaktar elevens mentor dagen innan, så vi vet att du kommer.

E-post till Navet: navet@harnosand.se

Skollunchbiljett Pdf, 146.7 kB.