Tillgänglighetsredogörelse för harnosand.se och undersidor

Härnösands kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Här beskriver vi hur tillgänglig kommunens webbplats är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan påtala brister för oss.

Vårt mål är att harnosand.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel fun

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har länge arbetat med tillgänglighet på webben och vi har nått långt. Delar av webbplatsen är dock inte helt tillgängliga, vilket vi är medvetna om. Här beskriver vi vad vi vet inte är tillgängligt ännu:

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns e-tjänster och system, som du når via harnosand.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Vi har system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna. Det är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Vi för dialog med systemägarna och vid kommande upphandlingar ska detta vara åtgärdat.
 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi kommer att påbörja planeringen av hur vi systematiskt ska åtgärda dessa problem.
 • Det finns videos som publicerats före den 23 september 2020 som inte syntolkats eller textats.
 • Det finns på vissa ställen problem med att färgkontrasten inte är tillräckligt hög.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan anmäla till oss om du hittar brister i tillgängligheten på harnosand.se.

Rapportera problem

Välj typ av ärende: * (obligatorisk)
Välj typ av ärende:
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men vi arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten och för att uppnå WCAG 2.1 AA.

Otillgängliga delar:

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns videofilmer som inte är textade.
 • Det finns e-tjänster och system, som du når via harnosand.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.
 • Det finns videos som publicerats som inte syntolkats eller textats.
 • Det finns på vissa ställen problem med att färgkontrasten inte är tillräckligt hög.

Hur vi har testat webbplatsen

Den 22 september 2020 genomfördes ett manuellt test av harnosand.se med undersidor på Webbriktlinjer.se. Vårt resultat blev 85%. Se det detaljerade resultatet från testet med Webbriktlinjer.se Pdf, 103.5 kB..

Vi använder Siteimproves Accessibility-verktyg där en rapport visar att det finns problem. Vi jobbar aktivt med att lösa dessa problem. Se det detaljerade resultatet från Siteimproves Accessibility-verktyg. Pdf, 178.9 kB.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-23.