GDPR och behandling av personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som bestämmer hur personuppgifter ska behandlas. Lagen gäller alla kommuner, myndigheter och företag i Sverige och hela EU. Lagen ersätter personuppgiftslagen (PUL).

För att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som medborgare och för att följa lagstiftningen behöver vi registrera och behandla dina personuppgifter.

Så hanteras dina personuppgifter

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden mot dig eller så länge lagstiftningen kräver det.

Dina rättigheter

Du som har dina personuppgifter registrerade hos Härnösands kommun har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi lagrar som rör dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas.

Du har även rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna. Om du anser att vi inte åtgärdat de brister du meddelat oss har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

GDPR står för: General Data Protection Regulation.

Härnösands kommun har utsett ett dataskyddsombud, som nås via e-post eller telefon.

E-post: kommun@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 00