Samhällsplanering och kartor

Översiktsplanering, detaljplanering, kulturmiljö, kart och mät, GIS, kartor med samhällsplanering.

 • Bygg- och exploateringskarta

  Kartor med samhällsplanering i Härnösand

 • Karta med kommuninformation

  Karta över Härnösand

 • Solkarta

  Solkarta över Härnösands kommun

 • Stadsutvecklingsprocessen

  Stadsutvecklingsprocessen sker i flera steg och på flera nivåer. I grunden finns en översiktsplan som anger de stora dragen för hur kommunen ska utvecklas. Det kan också finnas planprogram för vissa sammanhängande områden och så finns det detaljplaner som styr vad som får göras på varje enskild fastighet. För att få bygga något krävs oftast bygglov.