Översiktsplanering

Den översiktliga planeringen är riktning och ramverk för hur vi formar framtidens Härnösand. Se gärna filmen där vi berättar mer.

Välkommen till översiktsplan 2040! Kommunen har under 2019-2022 arbetat med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Invånare, föreningar, företag och myndigheter har varit med och påverkat planarbetet för att skapa den bästa möjliga gemensamma utvecklingen för vår kommun.

Här presenteras nu resultatet i en digital kartberättelse Länk till annan webbplats.!

Kontakta oss via e-post: op@harnosand.se

Samråd- och granskingsförslag av ÖP2040

Här hittar ni granskningsförslaget på översiktsplan 2040 med bilagor i PDF-format.

Nedan hittar ni tidigare förslag på översiktsplan, aktuell under samråd.

Underlag till översiktsplan 2040

Här hittar ni några av de underlag som varit en viktig del vid framtagandet av översiktsplanen. Resterande underlag hittar ni under kommunens styrande dokument.

Sundsvallsregionen

Här finns ett gemensamt förslag på utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen.
Läs dokumentet nedan eller ta del av kartan.

Resultat av invånardialoger

Vad är en översiktsplan?

Den översiktliga planeringen styrs av plan- och bygglagen. Den säger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om översiktsplanens aktualitet.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till viktiga frågor inför framtiden. Översiktsplanen är även det främsta underlaget i arbetet med till exempel detaljplaner och bygglov.

Processen för att ta fram en översiktsplan är lång och innehåller flera tillfällen där du som invånare kan delta. Projektet att ta fram ÖP2040 pågick mellan 2019 - 2022.