Kartor och mätning

Här på Samhällsförvaltningen kan du beställa karttjänster samt få information om kommunens referenssystem.

Du kan även kontakta våra mätingenjörer:

Marianne Berglund
Tel: 0611–34 81 18
E-post: marianne.berglund@harnosand.se

Jennifer Lodin
Tel: 0611-34 81 19
E-post: jennifer.lodin@harnosand.se

Nybyggnadskartan

Vid nybyggnad av bostadshus, industrier eller liknande ska du i de flesta fall bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovansökan. Nybyggnadskartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp samt de detaljer som behövs för ditt bygglov. Den används som ett underlag för beslut till bygglovet samt är hjälp vid projektering.

Med hjälp av nybyggnadskartan kan du upprätta den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan. Det räcker ofta med en enklare karta när du bygger tex ett minde garage.
Då kan du göra din situationsplan med en enkel utskrift från kartprogrammet ”Bygg- och exploateringskartan” , sök på din fastighet eller adress.

Kom ihåg att du behöver ha koll på din fastighetsgräns.

Här beställer du nybyggnadskarta.

Är du osäker om du behöver en nybyggnadskarta ta kontakt med bygglovs-avdelningen, 0611-34 81 71, bygglovladan@harnosand.se
Mycket information finns på vår hemsida under Bygglov och anmälan.

Utsättning och inmätning samt kontroll för byggnad

Hos oss kan du beställa utsättning och inmätning av byggnader samt andra detaljer. Beställning sker via e-post eller telefon.

Vid utsättning av byggnad markerar vi den blivande byggnadens hörn. Du kan även få en höjdfix utsatt. Vid kontroll av den blivande byggnadens placering, görs beställningen efter formen är satt men innan gjutning av grund.

Glöm inte att du måste ha tillstånd från dina grannar om byggnaden som ska uppföras ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Påvisning av gränsmarkering

Vid osäkerhet om läget på en fastighetsgräns kan en gränsutvisning beställas. Beställning sker via e-post eller telefon.

Då kommer vi ut och markerar gränsens rätta läge. Observera att gränsutvisningen inte har rättsverkan, men kan vara fullt tillräckligt ändå.

Vill du ha juridisk korrekt fastighetsbestämning kontaktar du Lantmäteriet. Länk till annan webbplats.

Utdrag ur primärkartan

Kommunens primärkarta är ett storskaligt kartverk som redovisar grundläggande förhållande på marken, av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Primärkartan finns i Härnösands tätortsområde. Den innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, fastighetsgränser, gator med mera.

Beställning sker via e-post eller telefon.

För information och enklare utskrift gå in i kartprogrammet ”Bygg- och exploateringskartan” och sök på din fastighet eller adress.

Grundkarta inför detaljplan

Grundkartan är en storskalig karta som beskriver gällande förutsättningar och används som underlag för upprättande av detaljplan. Grundkartan innehåller byggnader, vägar, höjder, mark, detaljer, fastigheter och rättigheter med mera. Innehållet är kontrollerat i fält och levereras digitalt.

Huvudsakliga användare är kommunens planavdelning, arkitekter och konsulter.

Beställning sker via e-post eller telefon.

Referenssystem, koordinatsystem och stompunkter

Härnösands kommun använder plansystem Sweref991715 och höjdsystem RH2000. Det är väldigt viktigt att vara uppmärksam på vilket höjdsystem som redovisas på det material man har.

Geografisk information i kartor och databaser relateras till ett referenssystem. Referenssystemet har en noggrannhet på centimeternivå. Det finns plana system och system i höjd som relateras till bland annat stompunkter.

Plansystem

I Härnösands kommun använder vi Sweref 99’1715 i plan.
2011 bytte kommunen från sina olika lokala plansystem till det nationella Sweref 99 med projektionen 1715.

Höjdsystem

I Härnösands kommun använder vi RH2000 i höjd.
Från den 30 november 2020 har Härnösands kommun bytt höjdsystem till det nationella RH2000. Var uppmärksam på i vilket koordinatsystem ett höjdvärde redovisas i.

Höjden över havet redovisas i ett höjdsystem som har en väl definierad nollpunkt och ett antal fixpunkter på marken, som är noggranna, inmätta och höjdbestämda.

Sveriges nationella höjdsystem är RH2000. Det finns två äldre nationella system som heter RH70 samt en förtätning RH70B och det äldsta RH00. 
De olika höjdsystemen har olika nollplan vilket betyder att höjdvärdet (Z) är olika i olika system.

Utöver dessa nationella finns det lokala kommunala system. Härnösand har tidigare haft ett eget höjdsystem, Härnösands lokala, som utgick från RH00 men med ett tillägg.

I slutet av 1800-talet (1886-1905) gjordes den första landsomfattande precisionsavvägningen det vill säga höjdskillnaden mellan fixpunkter. Den utgick från en höjdpunkt på Riddarholmen i Stockholm, beräknades och slogs fast med benämningen RH00 (epok år 1900). Därefter har två rikstäckande precisionsavvägningar genomförts med utgångspunkten i Amsterdam. Den senare blev officiell 2005 och har benämningen RH2000.

Här kan du läsa information från Lantmäteriet om höjd och plansystem. Länk till annan webbplats.

En karta över Härnösand.

I vårt kartgalleri hittar du gästhamnar, grillplatser, grottor, bibliotek, hundlatriner, lekplatser, parkeringar, vandringsleder och konstvandring.