GIS (geografiskt informationssystem)

GIS använder den geografiska positionen för att sammanlänka data från olika källor. Det kan vara data om demografi, sjukdomsfall, väder och fastighetspriser som genom GIS sammankopplas, analyseras och förstås bättre genom att visualiseras i en kartbild.

GIS-samordnarens uppgifter i vår kommun är bland annat att administrera kommunens GIS-system och vara stöd för användarna samt ta fram kartor och statistik till olika projekt inom kommunens förvaltningar.

Här är en av våra GIS-tjänster, bygg- och exploateringskartan.

Har du frågor om GIS kan du kontakta vår GIS-samordnare:
Eva Bååth
Telefon: 0611-34 81 29
E-post: eva.baath@harnosand.se