Överförmyndarenheten

Illustration av människor.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Förvaltningen rekryterar även nya gode män och förvaltare.

Aktuellt från Överförmyndarenheten

  • Glad sommar.

    Överförmyndarenheten önskar glad sommar

    Vi vill bara ta tillfället i akt att tacka dig för ditt arbete och din insats! Med sommaren i antågande vill vi i god tid meddela att Överförmyndarenhetens bemanning kommer att vara låg under veckorna 28–32. Handläggningstiden i vissa ärenden kan därmed bli förlängd. Vi önskar vi...

Överförmyndarenheten, godmanskap, förvaltarskap och ställföreträdarskap

Överförmyndarenheten
Besöksadress
Norra Kyrkogatan 3
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Telefon: 0611–34 80 09
Telefon- och expeditionstid är klockan 08.30–11.30 alla vardagar.
Enheten tar bara emot bokade besök.
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se