Överförmyndarenheten

Illustration av människor.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Förvaltningen rekryterar även nya gode män och förvaltare.

Aktuellt från Överförmyndarenheten

  • Sambibliotekets övre entré.

    Välkommen till uppstart av nätverksträff

    Är du god man eller förvaltare? Vi på överförmyndarenheten har tankar på att starta ett nätverk där du kan utbyta erfarenheter och tankar med vandra förvaltare och gode män. Vill du vara med i uppstartsfasen?
  • Fotomontage: En flygbild över Härnösand och en telefon som visar enkäten.

    Svara på Överförmyndarenhetens enkät

    Nu har du som är god man eller förvaltare fått ett sms skickat till dig. Där finns en länk till vår enkät.

Överförmyndarenheten, godmanskap, förvaltarskap och ställföreträdarskap

Överförmyndarenheten
Besöksadress
Norra Kyrkogatan 3
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Telefon: 0611–34 80 09
Telefon- och expeditionstid är klockan 08.30–11.30 alla vardagar.
Enheten tar bara emot bokade besök.
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se