Du som har eller kan behöva god man

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan bevaka din rätt, förvalta din egendom och/eller sörja för din person kan du få hjälp av en god man eller en förvaltare. Du som får hjälp av en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Bevaka rätt

Ansöka om bidrag och insatser, företräda i rättshandlingar som tex försäljning av fastighet, arvskifte etc.

Förvalta egendom

sköta din ekonomi genom att betala räkningar, lämna fickpengar, deklarera, sanera eventuella skulder etc.

Sörja för person

Se till att du har en god levnadsstandard genom bra boende och får god omvårdnad. En god man eller förvaltare har regelbunden kontakt med dig, vårdpersonal, hemtjänst etc.

En god man eller förvaltare hjälper ej till med praktiska sysslor så som att handla, städa, hämta ut mediciner, följa med till läkare, promenader, fika etc.

Du själv eller en nära anhörig kan ansökan om god man eller förvaltare.
Ansökan skickas till tingsrätten.

Lättläst information

Du kan bara få en god man om du själv vill. En förvaltare kan utses även om du inte vill. En förvaltare hjälper dig med samma saker som en god man. Skillnaden är att om du gör saker som är till skada för dig själv och/eller du blir utnyttjad av någon, kan tingsrätten bestämma att du ska ha en förvaltare.

Ett samlat begrepp för god man och förvaltare kallas för ställföreträdare. Du som får hjälp kallas för huvudman.

En ställföreträdare ska vara ordentlig och ärlig. Alla som vill bli ställföreträdare kontrolleras hos socialtjänsten, Kronofogden och polisen. En ställföreträdare får inte ha slarvat med sina egna pengar och inte begått brott. Du kan själv föreslå vem du vill ha som ställföreträdare, i annat fall föreslår överförmyndarenheten en lämplig ställföreträdare. Överförmyndarenheten utreder din ansökan, men det är tingsrätten som beslutar om du får en ställföreträdare. En ställföreträdare har rätt att få betalt, detta kallas för arvode. Det är bra att känna till att du kan behöva stå för kostnaderna för arvodet. Om du har låg inkomst och lite sparpengar betalar kommunen.

Överförmyndarenheten kontrollerar att din gode man eller förvaltare sköter sitt uppdrag.
En gång om året lämnar gode mannen eller förvaltaren in en redovisning till Överförmyndarenheten över hur han eller hon hjälpt dig att sköta dina pengar. Denna redovisning granskas så att allt går rätt till.

Ansök om god man eller förvaltare

Här finns en blankett för att ansöka.

Ansökan om god man eller förvaltare

Arvode för god man och förvaltare