Stöd i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv och kunna bo kvar hemma, så länge som möjligt. 

Om du bor i eget boende och har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som gör att du behöver stöd i vardagen kan kommunen erbjuda olika typer av stöd beroende på omfattningen av dina behov.

Hemtjänst

Hemtjänst är i första hand en insats för dig som är 65 år eller äldre, men även du som är funktionsnedsatt och yngre än 65 år har rätt att ansöka om hemtjänst om du bor i eget boende och har svårt att klara av att sköta om dig själv eller ditt hem på egen hand.

Mer information om hemtjänst hittar du här.

Individstöd

Personer med psykisk ohälsa eller lindrig utvecklingsstörning som har eget boende och behov av motivationsstöd  för att klara sin vardag kan beviljas stöd i form av Individstöd..

  • Om du behöver hjälp i form av motivation för att komma igång med saker du vill eller behöver göra.
  • Om det finns saker du skulle vilja kunna göra själv i din vardag eller för att sköta ditt hushåll men behöver stöd och träning för att lära dig ett bra sätt att göra det på.
  • Om du behöver hjälp med att hålla ordning och ha rutiner för att få det att fungera hemma.
  • Om du känner du dig otrygg och behöver stöd för att komma ut i samhället och delta i sociala sammanhang.
  • Om du vill komma ut i arbete eller sysselsättning men behöver motivation och stöd inledningsvis.

Då kan Individstöd/boendestöd vara något för dig. Vi jobbar tillsammans med dig, och ger stöd och träning för att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Insatsen är kostnadsfri då den bygger på att du själv är delaktig i de aktiviteter som görs.

Broschyr om Individstöd Pdf, 110.5 kB.

Broschyr arbetsbeskrivning Individstöd Pdf, 17.4 kB.

Kontaktuppgifter

Enhetschef Individstöd
Telefon: 0611-34 81 81

Individstöd grupp A
Telefon:0611 34 86 73

Individstöd grupp B
Telefon: 0611-34 83 48

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en person kommer till hemmet och tillfälligt tar över omvårdnaden av en person från anhöriga eller föräldrar. Målet med avlösarservicen är att den anhörige eller föräldern kan koppla av från sitt ansvar, till exempel komma iväg och göra saker med andra familjemedlemmar, uträtta ärenden eller resa bort. Den som kommer hem till någon som avlösare får ersättning för sitt uppdrag.

Kontaktuppgifter

Verkställare individuella insatser
Telefon: 0611-34 83 71 eller 070-540 2912
E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Syftet är att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i bostaden.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bostadsanpassning

Vill du få mer information om insatserna vänd dig till Biståndsenheten.
Telefon: 0611-34 80 00.