Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget finns till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt.

Bostadsanpassningsbidrag

Har du en varaktig funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Hos Boverket kan duläsa mer om de olika bidragsformerna och vilka krav som ska vara uppfyllda Länk till annan webbplats..

Reparationsbidrag

Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.

Du kan ansöka om bidrag för reparation av teknisk anordning eller inredning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om det utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. Det gäller för till exempel hissar, dörrautomatik.

Återställningsbidrag

Du som äger bostadshus med hyreslägenheter kan ansöka om återställningsbidrag för att återställa tidigare anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidraget.

Återställningsbidrag kan även lämnas till bostadsrättsföreningar för att återställa anpassningar av gemensamma utrymmen i anslutning till fastigheten.

Kontakt

Har du frågor om bostadsanpassning?

Telefon växeln: 0611-34 80 00
Telefon handläggare: 0611-34 81 13
E-post: babarenden@harnosand.se