Sotning och brandsäkerhet

Sotare som står på ett tak

Om du har en eldstad måste du se till att den rengörs och att brandskyddskontroll utförs. Sotningen görs för att minska risken för brand i huset.

I varje kommun finns en entreprenör som via avtal sköter sotning och brandskyddskontroll. I Härnösands kommun är det Härnösands sotningsdistrikt AB, Peter Häggström, tel. 0611-129 71 är kontaktperson. Telefontid måndag - fredag klockan 07.00-10.00.

På Räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen kan du läsa mer om regler som gäller för sotning i Härnösand. Där hittar du också gällande taxor samt regler och anmälan för egensotning.

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Länk till annan webbplats.

Regler om sotning

Frågor om sotning och brandskyddskontroll inom Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner är i enlighet med aktuell förbundsordning en angelägenhet för räddningstjänstförbundet Höga Kusten-Ådalen.

Sotningsfrågor handläggs av Tomas Näsman som nås på
telefonnummer 0611-870 306 eller via e-post tomas.nasman@hka.se

Direktionen är ytterst ansvarig och fastställer taxor, beslutar om frister/rutiner och delegerar befogenheter osv.

Se mer information om sotning och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats.