Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Syftet med kravet på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa att inomhusklimatet i en byggnad är tillfredsställande.

Det finns både lagar, föreskrifter och en hel del allmänna råd om hur ventilationen ska fungera, vilken luftkvalitet vi ska ha och hur man ska kontrollera att allt är som det ska. Vilka regler som gäller beror bland annat på när byggnaden byggdes och vad den används till.

Har du ett protokoll att skicka in?
E-post: byggarenden@harnosand.se
Post: Brunnshusgatan 4
Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen

Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Certifierade funktionskontrollanter finns att hitta på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Efter utförd OVK-besiktning upprättar besiktningsmannen ett intyg som ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden (byggnadsägarens ansvar). Protokollet som upprättats under OVK-besiktningen skickas dels till fastighetens ägare och dels till samhällsförvaltningen som är tillsynsmyndighet och kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska.

Du kan läsa mer om OVK på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.