Ansökan om senareläggning av obligatorisk ventilationskontroll

Syftet med kravet på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa att inomhusklimatet i en byggnad är tillfredsställande.

Här kan läsa mer om obligatorisk ventilationskontroll