Näringsliv och arbete

Här finner du blanketter för näringsliv och företagande. Välj kategori för ytterligare information.

Medfinansiering av trygghetsboende

Serveringstillstånd

Anmälan av serveringsansvariga personer
Anmälan för rätt att krydda spritdryck för servering som snaps
Anmälan och beslut för cateringtillstånd
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
Anmälan om försäljning och servering av folköl
Anmälan om upphörande av serveringstillstånd
Anmälan om ändrade ägarförhållanden
Anmälan - Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Anmälan - Provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd
Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod
Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod
Ansökan - Gemensamt serveringsutrymme
Ansökan om försäljning av tobak
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker
Ansökan om stadigvarande ändring i ett gällande serveringstillstånd
Ansökan om tillfällig förändring i ett gällande serveringstillstånd
Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker
Ansökan - Provsmakning för partihandlare och tillverkare
Anvisningar för ansökan om permanent serveringstillstånd
Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd
Budget och Prognos - bilaga till ansökan om serveringstillstånd
Finansiering - bilaga till ansökan om serveringstillstånd
Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering
Tillståndsbevis - Gemensamt serveringsutrymme
Underrättelse överklagande
Uppgifter om kassaregister enligt alkohollagen och Statens folkhälsoinstitutets föreskrifter