Ansökan om evenemangsstöd

Evenemang är viktiga för Härnösands positiva utveckling och bidrar till en attraktiv, levande och inkluderande plats för både invånare och besökare. Fler evenemang kan locka besökare att stanna längre eller besöka oss igen. Evenemang utanför högsäsong skapar en jämnare fördelning av gästnätter under hela året.

Här kan du som arrangör ansöka om stöd för att genomföra evenemang i Härnösand. Evenemangsstödet kan bestå av rådgivning och samordning inom kommunen, marknadsföring eller ekonomiskt stöd.

Stödet kan sökas av föreningar, företag och organisationer, med undantag för politiska föreningar och religiösa trossamfund.

Läs mer om att söka evenemangsstöd

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Lagringstid
2 månader

Övrigt om lagringstid
Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär att dina personuppgifter kommer att sparas så länge vi har en relation med dig. Härnösands kommun raderar dina uppgifter så snart som möjligt (och aldrig senare än två (2) månader) efter att vi inte längre har en relation med dig, t.ex. på grund av avslut av företag eller begäran om avregistrering från vårt register från dig.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
E-post: kommun@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Linda Gradin
E-post: linda.e.gradin@harnosand.se
Telefon: 070-300 32 76