Medfinansiering av trygghetsboende

Kommunstyrelsen beslutar om kommunens medverkan för varje enskilt objekt. Grundförutsättningen för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden är att Boverkets kriterier för statligt investeringsstöd uppfylls.