Ansökan om medfinansiering av trygghetsboende

Kommunstyrelsen beslutar om kommunens medverkan för varje enskilt objekt. Grundförutsättningen för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden är att Boverkets kriterier för statligt investeringsstöd uppfylls.

Kriterier

  • Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ.
  • En av personerna i bostäderna ska ha fyllt 65 år. Det räcker med att en person av makar, sambor eller syskon fyllt 65 år.
  • Gemensamma sociala och kulturella aktiviteter ska ordnas av personal varje dag.
  • Utrymmen för samvaro, måltid och hobbyverksamhet ska vara tillgängligt.
  • Det ska vara planerat så att det är möjligt att bo kvar vid funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel.
  • Normal nivå gäller vid ombyggnation. Och för trygghetsboenden som finns i befintligt fastighetsbestånd ska normal nivå uppnås så långt som möjligt.

Utöver dessa så ska även kriterier uppfyllas för den fysiska utformningen, socialt innehåll samt närmiljö, till exempel i fråga om närhet till kommunikation och samhällsservice. Avsteg kan accepteras utifrån aktuell situation.

Bilaga - Kriterier för fysisk och social tillgänglighet och trygghet Pdf, 157.4 kB.