Gata, park, trafik och hamn

Snöröjning och skötsel av gator, parkeringar, transporter, hamnar och parker.

  • Använda kommunens mark

    Här kan du ansöka om odlingslott, torgplats, att anordna ett arrangemang, ställa upp container eller gräva i kommunens mark. Vad som gäller för användning av kommunens mark eller nyttja offentlig plats.

  • Naturvård

  • Pågående projekt

    Pågående projekt i Härnösand.