Gata, park, trafik och hamn

Snöröjning och skötsel av gator, parkeringar, transporter, hamnar och parker.

  • Aktuella gatuarbeten

    Här listar vi de största gatuarbetena under 2019. Utöver det får flera gator och vägar ny beläggning, både i tätorten och i ytterområden.

  • Använda kommunens mark

    Här kan du ansöka om odlingslott, torgplats, att anordna ett arrangemang, ställa upp container eller gräva i kommunens mark. Vad som gäller för användning av kommunens mark eller nyttja offentlig plats.

  • Naturvård