Gata, park, trafik och hamn

Snöröjning och skötsel av gator, parkeringar, transporter, hamnar och parker.