Stöd till äldre

Hemtjänst, särskilt boende, korttidsenheten, daglig verksamhet, övriga stödtjänster.

Om du behöver stöd med att utföra de vardagliga sysslorna eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen i form av hemtjänst. Om behovet av hjälp i hemmet är stort och omfattande och du inte känner dig trygg i hemmet kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende.