Stöd till äldre

Hemtjänst, särskilt boende, korttidsenheten, daglig verksamhet, övriga stödtjänster.

Om du behöver stöd med att utföra de vardagliga sysslorna eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen i form av hemtjänst. Om behovet av hjälp i hemmet är stort och omfattande och du inte känner dig trygg i hemmet kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende.

Lämna Klagomål eller synpunkt på verksamheten

Om du vill lämna klagomål eller synpunkt på verksamheten, kan du klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.