Anmälan om oro för äldre

Känner du oro för en äldre person? Då kan du göra en anmälan om oro till kommunen. Du kan vara anonym.

Härnösands kommun tar emot anmälningar om äldre som kan vara i behov av någon form av hjälp eller stöd. För att göra en anmälan behöver du inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro för den äldres situation. Om du är osäker kan du först anonymt be om råd utan att berätta vem det gäller.

Du kan vara anonym när du gör en anmälan, men det kan vara värdefullt för utredningen om du uppger dina kontaktuppgifter. Till exempel om ytterligare uppgifter behövs. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn, telefonnummer eller skicka anmälan med e-post.

Vad händer efter anmälan?

Biståndshandläggare tar inledningsvis alltid kontakt med den person som orosanmälan gäller. En vuxen kan själv välja om den vill ta emot stöd och hjälp eller inte.

All personal arbetar under sekretess. Bara de som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en eventuell utredning. Det innebär att du som gjort orosanmälan har inte rätt att veta vad din orosanmälan lett till.

Kontaktuppgifter

Om du vill anmäla oro för en äldre person kontaktar du Biståndsenheten:

Telefon: 0611-34 80 00

Du kan skicka din orosanmälan via post till:
Härnösands kommun
Biståndsenheten
871 80 Härnösand

Du kan också skicka din orosanmälan via e-post:
E-postadress: bistandshandlaggare@harnosand.se eller socialforvaltningen@harnosand.se