Övriga stödtjänster

Härnösands kommun har flera olika stödtjänster. Du kan läsa mer om dem här. 

Hjälpsamme Sam

Alla pensionärer över 65 år kan idag få hjälp med diverse vardagssysslor av en så kallad "Hjälpsamme Sam", även de som har biståndsbeslut om hemtjänst.

Hjälpsamme Sam är en person som kan hjälpa till med vissa enklare sysslor. Syftet med Hjälpsamme Sam är att bidra med att minska antalet fallolyckor i hemmet bland äldre i Härnösands kommun och därmed göra det möjligt för de äldre att bo kvar i sin hemvana miljö. Tjänsten är gratis.

Exempel på tjänster Hjälpsamme Sam utför:

  • Byte av glödlampor, proppar och batterier
  • Sätta upp tavlor eller mindre hyllor
  • Sätta upp och ta ner gardiner
  • Fästa sladdar
  • Smörja lås eller gångjärn

Hjälpsamme Sam kommer inte att putsa fönster, skotta snö, klippa gräs eller utföra uppdrag där det krävs yrkeskunniga hantverkare exempelvis som elektriker, rörmokare och liknande.

Ring Hjälpsamme Sam på telefon: 076-134 33 11

Matdistribution

Matdistribution innebär att du kan beställa mat och få den hemkörd till dig. Hemtjänsten tar in beställningen och bär ut matlådan till dig. Matdistribution är färdiglagad mat, producerad av kommunens kostenhet Navet. Maten är näringsberäknad och lagas med en hög andel närproducerade råvaror.

Matdistribution kostar 250 kr/mån samt en kostnad per matportion.

Du ansöker om matdistribution hos Biståndsenheten. Läs mer om hur du ansöker här.

Vid avbokningar, ring 0611-34 80 38. Avbokningar ska göras minst två dagar i förväg.

Läs mer om aktuella matsedlar på Kostenhetens och Navets sida

Sociala hundteamet

Det sociala hundteamet arbetar på remisser mot brukare som har behov. Teamet besöker då brukare i sitt hem utifrån ett individuellt utarbetat program utifrån sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor och behov. Hundarna bidrar i förvaltningens arbete för att skapa ett värdigt liv och välbefinnande för våra äldre. Värdigt liv och välbefinnande är ett mål utifrån värdegrunden i socialtjänstlagen.

En social tjänstehund har testats för sin lämplighet i ett särskilt test och fått godkänt resultat i samtliga moment. Hunden har därefter tränats av sin ägare, med stöd av instruktörer, under den ettåriga utbildningen och tillsammans med föraren genomgått ett praktiskt test för certifiering med godkänt resultat. Hunden har tillsammans med sin förare till uppgift att träna, motivera och sprida glädje och välbefinnande till personer som har någon form av funktionsnedsättning. Hunden testas om vartannat år.

Allt arbete med sociala tjänstehundar sker utifrån riktlinjer som tagits fram i kommunen där bland annat tas hänsyn till hygienaspekter, smittspridning, allergier och ansvarsfördelning.

Kontaktuppgifter
070-340 43 98

Hemsändning

Bor du i ett hushåll på landsbygden, som ligger 2 kilometer till närmsta mataffär? Då har du möjlighet att ansöka om hemsändning vilket innebär att man beställer varor från butik, får dem förpackade och levererad direkt hem till dörren

Du kan ansöka om hemsändningsbidrag här

Trygg hemgång

Trygg hemgång är en insats medborgare kan bli beviljad inom hemtjänsten. Den insatsen kan en person få för att känna trygghet och delaktighet vid hemkomst från sjukhus eller korttidsvistelse. När personen kommer hem från sjukhus eller korttidsvistelse finns en undersköterska på plats och möter upp. Tillsammans görs i lugn och ro en genomgång och en planering för de närmaste dagarna. Det handlar om de vardagliga sysslorna som ska utföras i hemmet, att prata om vad som känns svårt och ge tips och råd. Den första tiden hemma bygger på ett nära samarbete mellan medborgaren och de personer som arbetar med Trygg hemgång.

Biståndshandläggaren utreder och gör en bedömning utifrån behov om personen behöver hjälp i hemmet med stöd av Trygg hemgång. Beslutet om insatsen fattas i samband med vårdplanering på sjukhus eller korttidsvistelse och beviljas utifrån behovet under en begränsad tid.

Trygg hemgångsinsats ges dagtid. Utöver dessa tider ger hemtjänstens utförare stöd med ordinarie insatser om det behövs, samt nattpatrullen under natten. Trygg hemgång kan även ges i nära samarbete med områdesansvarig arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska i hemsjukvården.

Trygg hemgång som broschyr Pdf, 575.8 kB.