Kundval inom hemtjänst - LOV

Från och med den 1 december 2012 tillämpar Härnösands kommun Kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.

För dig som har beviljats hemtjänst innebär det en möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna – kommunens hemtjänst eller en privat hemtjänstutförare.

Du betalar samma avgift oavsett om du väljer kommens hemtjänst eller en privat hemtjänstutförare.

De utförare du kan välja mellan är godkända av kommunen. För att bli godkända måste hemtjänstutförarna uppfylla de krav som kommunen ställer.

Du väljer den hemtjänstutförare som du anser motsvara dina krav och önskemål. Att välja är en möjlighet men inte ett krav. Vill du inte välja så behöver du inte. Du kommer alltid att få den hjälp du har rätt till.

Du kan byta utförare om du vill, när du vill och hur många gånger du vill. Du behöver inte tala om varför du vill byta utförare, varken för kommunen eller den hemtjänstutförare du inte vill ha längre.

Läs mer om kundval inom hemtjänst i denna broschyr Pdf, 179 kB.

Om du vill byta hemtjänstutförare kontakta:
Biståndsenheten
Telefon växel: 0611-34 80 00

Härnösands kommuns hemtjänst

Vi erbjuder:

  • en kontaktperson som du alltid kan vända dig till om du har frågor eller funderingar.
  • möjlighet att delta i återkommande kvalitetsuppföljningar.
  • daglig uppföljning av hemtjänstbesök.
  • dig att du blir kontaktad av oss om vi blir mer än 30 minuter sen till ditt besök.

Vår målsättning

Varje kund ska mötas som en unik människa med självbestämmande. I mötet med Härnösands kommuns hemtjänst ska du känna välbefinnande.

Beskrivning

Kommunens hemtjänst har varit etablerad sedan mitten av 60-talet. Inom hemtjänsten arbetar ca 220 tillsvidareanställda medarbetare samt ett antal vikarier. Inom hemtjänsten arbetar vi och ger service och omvårdnad sju dagar i veckan, dygnet runt.

Personalens kompetens

70 % av vår personal har någon form av omvårdnadsutbildning. Alla tillsvidareanställda har id kort med foto. Dessutom har de namnskyltar med vår logga.

Visstidsanställda har alla en namnskylt som visar att de är anställda inom kommunens hemtjänst.

Så här arbetar vi

Kunden i fokus! För oss är det viktigt att du själv deltar i utformningen av den hemtjänst som du har rätt att få. Det är också viktigt för oss att du känner dig trygg i mötet med oss, att du blir väl bemött, att den hjälp du får stämmer överens med det du är beviljad och att hjälpen utförs som du vill ha den. Vi eftersträvar kontinuitet när det gäller tid för besök och vad som ska utföras hos dig.

Vi är alltid gäster i ditt hem!

Språk

Samtliga av våra anställda ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Övriga språk som finns inom våra verksamheter är för närvarande arabiska, engelska, finska, polska, portugisiska, somaliska, spanska och tyska.

Om du inte behärskar det svenska språket arbetar vi för att du vid ett antal tillfällen ska få hjälp från en person som kan ditt språk och känner till din kultur.

Kontaktuppgifter

Enhetschef i det hemtjänstdistrikt du tillhör nås via kommunens växel på telefonnummer 0611 - 34 80 00.

Modern Omsorg

Vi är godkända av Härnösands kommun att utföra hemtjänst enligt kategori:
A omvårdnad - service.

Vi erbjuder:

All form av hjälp biståndsenheten på kommunen beviljar dig som kund.

Företagets målsättning

Vår vision är att alla som är del i Modern Omsorg ska känna sig delaktiga och att kundens behov alltid står i fokus. Modern Omsorg lägger mycket stor vikt vid rekrytering av personal för att kunna uppnå hög standard i våra tjänster. Verksamheten styrs med ett närvarande ledarskap, hög moral och god etik.

Beskrivning av företaget

Modern Omsorg är ett lokalt företag som bedriver hemtjänst av hög kvalitet. Vi har engagemang, närhet, gemenskap och delaktighet som ledord för verksamheten.

Personalens kompetens

Vår personal har ett genuint intresse av att jobba inom vården. Därför är de både engagerade i sitt arbete, ansvarstagande och mycket kunniga.

Vi har både undersköterskor och omvårdnadspersonal som jobbar hos oss. Alla besitter god kunskap inom det svenska språket och genomgår en webb-baserad utbildning i demens vid introduktion.

Så här arbetar vi

Vi arbetar i mindre grupper runt varje kund för att behålla god kontinuitet. Du som kund står alltid i fokus och vi tar hänsyn till dina önskemål. Våra samordnare har varsitt område att ansvara över vilket gör det lätt för dig som kund att veta vem du ska vända dig till samt som har god kännedom om dig och dina behov.

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Persiska
  • Tyska
  • m.m.

Kontaktuppgifter

Växel: 0611-22 000

Öppettider
Måndag - Fredag: 07:00 - 16:00.

E-post: info@modernomsorg.se
Hemsida: modernomsorg.se Länk till annan webbplats.

Bli hemtjänstutförare

LOV - En ny marknad i Härnösand

Härnösands kommun har infört "Kundval inom hemtjänst enligt LOV" och vill därför komma i kontakt med intresserade och möjliga utförare. Denna inbjudan riktar sig till dig som redan jobbar med närliggande tjänster eller är intresserad av att starta verksamhet inom hemtjänst.

Vad innebär LOV?

LOV (Lagen om valfrihetssystem) innebär att den som beviljats hemtjänst av Härnösands kommun kan välja mellan kommunens hemtjänst och någon av de privata utförare som godkänts av kommunen. Privata utförare får ersättning för utförda insatser av kommunen.

Vad innebär uppdraget?

Utförare kan ansöka om att bli godkänd för att utföra omvårdnads- och serviceinsatser. De villkor och krav som gäller för att bli godkänd utförare finns i förfrågningsunderlaget.

Utförare får erbjuda tilläggstjänster som ligger utanför de insatser som följer av biståndsbeslut om hemtjänst. Utföraren fakturerar kunden för de tjänster som utförts som tilläggstjänster.

Om ansökan inte är komplett tar kommunens upphandlingsfunktion eller socialförvaltningens handläggare kontakt.

Dokument för att ansöka om att bli hemtjänstutförare

För ytterligare information kan du mejla till socialförvaltingen:
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se