Hemtjänst

Två leende kvinnor som ser på varandra.

Om du behöver stöd med att utföra de vardagliga sysslorna eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen i form av hemtjänst

När man av olika anledningar inte längre klarar av sitt dagliga liv utan stöd kan man ansöka om hemtjänst. Detta gör man via kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om vilken hjälp du har rätt till utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS).

Hemtjänsten finns på plats årets alla dagar mellan 07.00-21.30
Nattpatrullen finns på plats årets alla dagar mellan 21.30-07.00

Läs i broschyren om vilket stöd och hjälp du kan ansöka om Pdf, 335 kB.

Tekniska hjälpmedel inom hemtjänsten

Hemtjänsten använder sig av och erbjuder en del tekniska hjälpmedel för att säkerställa en god, säker och trygg tillvaro för dig. Dessa är:

Kundval inom hemtjänst

Från och med den 1 december 2012 tillämpar Härnösands kommun Kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. För dig som har beviljats hemtjänst innebär det en möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna – kommunens hemtjänst eller en privat hemtjänstutförare.
Du kan läsa mer om kundval inom hemtjänst här.

Kontaktuppgifter till hemtjänstutförare

Kontaktuppgifter till hemtjänstutförare

Utförare

Telefon

Kommunala hemtjänstgrupper

Kontaktbara måndag - fredag kl 07.00 - 16.00 (lunch 12 - 13)Hemtjänst Härnön
(Brännan, Solbrännan, Eriksdal, Gånsvik,
Hovsjorden, Solum, Stenhammar)

0611 - 34 82 91


Hemtjänst Nord
(Högsjö, Utansjö, Vålånger, Hemsön, Älandsbro)

0611 - 34 88 29

Hemtjänst Syd
(Södra, Häggdånger, Kullen, Tullporten)

0611 - 34 89 57

Hemtjänst Väst

(Torsvik, Parken, Bondsjö, Byåker, Brunne,
Roten, Öje, Gussjö, Viksjö)

0611 - 34 82 37

Hemtjänst Ängeparken
(Ängecenter, Murberget)

0611 - 34 82 28

Hemtjänst Öbacka
(Centrum)

0611 - 34 86 41Privata hemtjänstutförare


Modern Omsorg Elle AB

0611 - 220 00


Nattpatrullen

Nattpatrullen arbetar hos brukare i deras egna hem med Hemtjänst insatser nattetid. De har hela kommunen som arbetsområde. De arbetar utifrån biståndsbeslut med både fasta beviljade nattinsatser och med trygghetslarm. För de som önskar finns möjlighet att få sin tillsyn via trygghetskamera.

Nattpatrullen ger brukaren förutsättningar att kunna bo kvar i sina egna hem, så länge de önskar det. Alla besök registreras så att man kan följa att besöken är utförda, av vem och när.

Så här ansöker du

Du ansöker om hemtjänst hos Biståndsenheten. Läs mer om hur du ansöker om hemtjänst här.

Avgifter för hemtjänst

När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren försöka förklara vad de betyder och står för.

Hur mycket du får betala i avgift avgörs av vilka hjälpinsatser du behöver samt hur stor betalningsförmåga du har.

Du kan läsa mer om hur avgifter beräknas i den här broschyren Pdf, 15.4 MB.

Du kan också använda vår e-tjänst för att göra en preliminär avgiftsberäkning avseende hemtjänstinsatser.

Avgiftsberäkning hemtjänst

Vid frågor gällande avgifter, kontakta avgiftshandläggare eller respektive biståndshandläggare vid Socialförvaltningen.

Kontakt
Avgiftshandläggare
Telefon: 0611 - 34 83 49
Telefontid: Måndag-fredag 08.30-09.30
E-post: avgiftshandlaggare@harnosand.se

Kontaktuppgifter Biståndsenheten

Telefon: 0611 - 34 80 00
Telefontid: måndag - fredag 08.15 - 09.15

Hemtjänst för dig som bor i en annan kommun

Den som har hjälp av hemtjänst har enligt lagen rätt att få samma hjälp vid tillfälliga vistelser i andra kommuner än hemkommunen. Planerar du att vistas i Härnösand under en period har du alltså rätt till samma insatser av Härnösands kommun som du beviljats i din hemkommun.

Detta gäller även under den pågående coronapandemin. En vädjan från Härnösands kommun är att hålla koll på de råd och rekommendationer som gäller både nationellt och lokalt.

På krisinformation.se finns de nationella rekommendationerna Länk till annan webbplats.

Under coronapandemin är det också en ökad risk för hög arbetsbelastning inom hemtjänsten. Det kan innebära att hemtjänsten tvingas prioritera och periodvis endast gör de allra viktigaste och mest nödvändiga insatserna. Till exempel kan städning, sociala insatser och duschning vara lågprioriterade.

Läs mer om vad som gäller för corona i Härnösand här