Dagverksamhet

Dagverksamhet erbjuder aktiviteter, samvaro och gemenskap för våra gäster.

Härnösands kommuns dagverksamhet för demenssjuka heter Lupinen och ligger på Artellerigatan 49. På Lupinen vistas gästen på dagtid för aktiviteter, samvaro och gemenskap samt avlastning för anhöriga.

Aktiviteterna utformas individuellt. Vi tar gärna del av gästernas intressen för att kunna planera aktiviteterna för att passa individen. Hur många dagar i veckan och hur många timmar per tillfälle gästen vistas på Lupinen kommer vi överens om.

Resor till och från kan göras via färdtjänst. Om ni ansöker om färdtjänst behöver ni meddela färdtjänsthandläggare att det avser resor till och från Lupinen. Länk till färdtjänst & ansökan om färdtjänst

Lupinens personal beställer resorna för de gäster som har färdtjänst.

Kontaktuppgifter Dagverksamheten Lupinen

Artillerigatan 49
Telefon: 0611 - 34 82 73

Så här ansöker du

Du ansöker om dagverksamhet hos Biståndsenheten. Läs mer om hur du ansöker här.

Kontaktuppgifter Biståndsenheten

Telefon: 0611-34 80 00
Telefontid: måndag - fredag 08.15-09.15