Läsårstider och lov

Grundskolans och gymnasiets läsårstider.

Aktuella tider läsåret 2023/2024 för grundskola och gymnasium

Höstterminen 2023: 24 augusti – 21 december

Lovdagar:

 • Höstlov vecka 44, måndag 30 oktober – fredag 3 november

Vårterminen 2024: 8 januari – 14 juni

Lovdagar:

 • Gymnasiet har studiedag 8 januari.
 • Vinterlov vecka 10, måndag 4 mars – fredag 8 mars
 • Påsklov vecka 14, tisdag 2 april – fredag 5 april
 • Lovdagar, 10 maj samt 7 juni

Skolorna informerar berörda vårdnadshavare vilka två studiedagar man lägger ut under läsåret, kontakta skolan om du undrar över specifika studiedagar för en viss skola.

Studenten 2024: 13 juni.

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024: 21 augusti – 20 december

Lovdagar:

 • Höstlov vecka 44, måndag 28 oktober – fredag 1 november

Vårterminen 2025: 7 januari – 12 juni

Lovdagar:

 • Studiedag 7 januari + ytterligare en tillkommer
  under läsåret. Datumet kan dock variera mellan
  skolorna.
 • Vinterlov vecka 10, måndag 3 mars – fredag 7 mars
 • Påsklov vecka 17, tisdag 18 april – fredag 25 april
 • Lovdagar 2 maj och 30 maj