Stöd till anhöriga

Som anhörig kan du få stöd för att underlätta för dig som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionsnedsättning.

  • Anhörigpolicy

    Utifrån att Socialnämnden ska erbjuda anhörigstöd enligt Socialtjänstlagen har Socialnämnden tagit fram en anhörigpolicy för Socialförvaltningen.